Lars Nilsson och Markus Boberg - nya personer i Centrum för lättlästs styrelse

Från och med april 2012 tillkommer två nya personer till Centrum för lättlästs styrelse: Lars Nilsson, journalist och tidigare chefredaktör för Upsala Nya Tidning (UNT) blir ny ledamot och Markus Boberg, marknadsdirektör på Lernia AB, blir ny suppleant.

- Vi gläder oss åt att styrelsen får ytterligare förstärkning genom dessa kompetenser. Nu täcks i stort sett alla områden in där vi är verksamma, säger Bror Tronbacke, direktör för Centrum för lättläst. Centrum arbetar för alla människors rätt till nyheter, information och litteratur utifrån sina egna förutsättningar.

Lars Nilsson kom till UNT första gången 1972. Han arbetade sedan länge på DN, bland annat som nyhetschef, nattchef och redaktionschef. Han återvände därefter till UNT som tidningens chefredaktör.

Markus Boberg har tidigare varit bl a försäljnings- och marknadsdirektör på Extenda AB och kommunikationsdirektör på Telenor/Utfors samt departementssekreterare vid Näringsdepartementet och Kommunikationsdepartementet. 

Centrum för lättlästs styrelse tillsätts av regeringen. Sedan tidigare består styrelsen av Alf Lundin, projektledare inom FUB, Birgitta Notlöf, verksamhetschef för Livstycket, Jesper Klein, utvecklingschef för Talboks- och Punktskriftsbiblioteket (TPB), Kristina Ahlinder, VD för Förläggareföreningen, Torbjörn Lundgren, författare, Dyslexiförbundet FMLS och Signe Westin, enhetschef för Kulturrådet. Ordförande är Caroline Liberg, professor i utbildningskunskap med inriktning mot läs- och läroprocesser, verksam vid Uppsala universitet.

För mer information läs mer på www.lattlast.se

Eller kontakta:

Bror Tronbacke, direktör vid Centrum för lättläst
Tel: 08-720 71 87, 0702 -20 23 85

Camilla Batal, pressansvarig och chef för Marknad och Kommunikation vid Centrum för lättläst
Tel: 08- 720 71 81, 0733-84 92 88

Centrum för lättläst, Box 9145, 102 72 Stockholm   Långholmsgatan 27

Tel: 08-640 70 90, Fax: 08-642 76 00, Webb: www.lattlast.se

Taggar:

Om oss

Centrum för lättläst arbetar för alla människors rätt till nyheter, information och litteratur utifrån sina egna förutsättningar. Inom Centrum för lättläst finns: LL-förlaget gör lättlästa böcker för unga och vuxna. Här finns både spänningsböcker, faktaböcker, ungdomsböcker och de flesta andra genrer. Många av böckerna är skrivna på ett lättläst språk från början, andra är bearbetade till lättläst utifrån en originalbok. 8 SIDOR är tidningen med lättlästa nyheter. Tidningen kommer ut 1 gång per vecka i pappersform och varje dag på nätet. Lättläst-tjänsten bearbetar texter så att de blir lättlästa och lär ut hur man skriver lättläst. Tjänsten arbetar på uppdrag och vänder sig till både myndigheter, organisationer och företag. Läsombuden inspirerar till läsning bland äldre och funktionshindrade. Läsombuden är personal inom vård och omsorg. Lättläst är en demokratisk fråga. Centrum för lättläst arbetar på regeringens och riksdagens uppdrag med att göra texter tillgängliga för alla.