Lättläst-dagarna 2013: Birgitta Ohlsson, Martin Ingvar och Carlos Rojas föreläser om hur fler ska göra sin röst hörd

Nästa år är det val. En förutsättning för en demokrati är att alla har tillgång till information. Men hur fungerar det i praktiken i ett samhälle där allt fler saknar välutvecklad läsförmåga? När mängden information ökar och nya medier och kanaler blir fler, hur ska vi se till att alla får möjlighet att göra sin röst hörd? Det är frågor som kommer att diskuteras på Lättläst-dagarna 2013.

För femte året i rad arrangerar Centrum för lättläst Lättläst-dagarna, en konferens om hur samhället kan bli mer tillgängligt för personer som har lässvårigheter. I år tar vi särskilt sikte på valen nästa år och ställer oss frågan - hur kan vi se till att fler människor får göra sin röst hörd? Till vår hjälp för att svara på frågan har Centrum för lättläst tagit bland andra EU- och demokratiminister Birgitta Ohlsson, hjärnforskaren Martin Ingvar och miljonprogramskonsulten Carlos Rojas. 

Under konferensen få ni även lyssna till:

  • Charlotta Larsson, projektledare för OECD-undersökningen PIAAC i Sverige
  • Miffo-TV
  • Karin Forsell, projektledare att göra SVT tillgängligt för personer med funktionsnedsättning
  • Malin Crona, chefredaktör för den lättlästa nyhetstidningen 8 Sidor
  • Panelsamtal: Hur ska vi tillgodose den lässvaga medborgarens behov? med bland andra riksdagsledamöterna Per Lodenius (C) och Kerstin Engle (S).

Se samtliga föreläsare under Lättläst-dagarna 2013 i programmet, http://www.lattlast.se/om-oss/lattlastdagarna2013 

På kvällen firar vi dessutom att Centrum för lättläst fyller 25 år av att göra nyheter, litteratur och information för alla som har lässvårigheter eller är otränade läsare. Läs mer om Centrum för lättläst på www.lattlast.se.

Frågan om lättläst och lässvårigheter är högaktuell. Inte minst med tanke på Lättlästutredningen som tidigare i höstas presenterade ett förslag med en rad förändringar för statens insatser för lättläst. För ett par veckor sedan presenterades dessutom en alldeles färsk OECD-undersökning (PIAAC) som visar att Sverige är ett av de länder med störst skillnader när det gäller läsfärdigheter. Många människor har inte tillräckliga kunskaper för att klara sig i samhälls- och arbetslivet. Hela 13 procent av alla vuxna behöver riktigt enkla texter.

För pressackreditering
Karin Husberg, Centrum för lättläst, tel 0704-61 44 98, karin.husberg@lattlast.se.

Om du inte kan vara på plats, följ konferensen på Twitter, #LLdagarna.


Centrum för lättläst, Box 9145, 102 72 Stockholm   Långholmsgatan 27
Tel: 08-640 70 90, Fax: 08-642 76 00, Webb: www.lattlast.se

Taggar:

Om oss

Centrum för lättläst arbetar för alla människors rätt till nyheter, information och litteratur utifrån sina egna förutsättningar. Inom Centrum för lättläst finns: LL-förlaget gör lättlästa böcker för unga och vuxna. Här finns både spänningsböcker, faktaböcker, ungdomsböcker och de flesta andra genrer. Många av böckerna är skrivna på ett lättläst språk från början, andra är bearbetade till lättläst utifrån en originalbok. 8 SIDOR är tidningen med lättlästa nyheter. Tidningen kommer ut 1 gång per vecka i pappersform och varje dag på nätet. Lättläst-tjänsten bearbetar texter så att de blir lättlästa och lär ut hur man skriver lättläst. Tjänsten arbetar på uppdrag och vänder sig till både myndigheter, organisationer och företag. Läsombuden inspirerar till läsning bland äldre och funktionshindrade. Läsombuden är personal inom vård och omsorg. Lättläst är en demokratisk fråga. Centrum för lättläst arbetar på regeringens och riksdagens uppdrag med att göra texter tillgängliga för alla.

Media

Media

Snabbfakta

Centrum för lättläst arbetar med att göra nyheter, information och litteratur tillgänglig för människor som av olika skäl har lässvårigheter eller är otränade läsare.
Twittra det här