Når du alla väljare?

Välkommen till ett seminarium om varför läsning är en demokratifråga.

En förutsättning för en demokrati är att alla har tillgång till nyheter, information och litteratur på sina villkor. Men hur kan det fungera i praktiken i ett samhälle där allt fler personer saknar en välutvecklad läsförmåga? Vi har samlat personer med bred erfarenhet av att arbeta med läsning, demokrati och delaktighet för medborgare som har lässvårigheter eller är ovana läsare. De berättar hur de lyckas nå fram till alla läsare. Statistik från SCB visar att grupper som röstar i lägre utsträckning sammanfaller med grupper som uppvisar svaga resultat ifråga om läsförmåga.


Deltagare i riksdagsseminariet:


Kriminalvården

Roberto Ghisler, rektor för grund- och vuxenutbildningen i region Stockholm, som drivit ett projekt för att främja läsning hos interner.


Svensk biblioteksförening

Caroline Fellbom Franke, jurist, berättar hur biblioteken arbetar för att nå alla och undvika stigmatisering av grupper som har svårt att läsa.


Nationella Skolbiblioteksgruppen

Madeleine Hjort, ordförande i Nationella Skolbiblioteksgruppen, berättar om hur skolbiblioteken arbetar för att nå alla och vilken skillnad ett möte med en engagerad skolbibliotekarie kan göra för att väcka lässvaga elevers kunskapslust.


Centrum för lättläst

Malin Crona, chefredaktör för den lättlästa nyhetstidningen 8 Sidor, berättar om valsajten Alla Väljare och hur 8 Sidor arbetar för att inkludera alla läsare i det redaktionella samtalet. Ann Katrin Agebäck, direktör Centrum för Lättläst, modererar den paneldiskussion som följer.


Välkommen den 19 november klockan 13.00 - 14.30.

Plats: Sveriges riksdag, lokal Mittpoolen, entré Riksgatan 2

Har du frågor, kontakta:

Per Lodenius, riksdagsledamot (C), 070-322 92 89 eller per.lodenius@riksdagen.se

Personal som arbetar i riksdagen eller har pressackreditering till riksdagen behöver inte anmäla sig.

Övrig press anmäler sig till:

 Karin Husberg, Centrum för lättläst, 0704-61 44 98 eller karin.husberg@lattlast.se

Taggar:

Om oss

Centrum för lättläst arbetar för alla människors rätt till nyheter, information och litteratur utifrån sina egna förutsättningar. Inom Centrum för lättläst finns: LL-förlaget gör lättlästa böcker för unga och vuxna. Här finns både spänningsböcker, faktaböcker, ungdomsböcker och de flesta andra genrer. Många av böckerna är skrivna på ett lättläst språk från början, andra är bearbetade till lättläst utifrån en originalbok. 8 SIDOR är tidningen med lättlästa nyheter. Tidningen kommer ut 1 gång per vecka i pappersform och varje dag på nätet. Lättläst-tjänsten bearbetar texter så att de blir lättlästa och lär ut hur man skriver lättläst. Tjänsten arbetar på uppdrag och vänder sig till både myndigheter, organisationer och företag. Läsombuden inspirerar till läsning bland äldre och funktionshindrade. Läsombuden är personal inom vård och omsorg. Lättläst är en demokratisk fråga. Centrum för lättläst arbetar på regeringens och riksdagens uppdrag med att göra texter tillgängliga för alla.

Snabbfakta

Når du alla väljare? Välkommen till ett seminarium om varför läsning är en demokratifråga. En förutsättning för en demokrati är att alla har tillgång till nyheter, information och litteratur på sina villkor. Men hur kan det fungera i praktiken i ett samhälle där allt fler personer saknar en välutvecklad läsförmåga? Vi har samlat personer med bred erfarenhet av att arbeta med läsning, demokrati och delaktighet för medborgare som har lässvårigheter eller är ovana läsare. De berättar hur de lyckas nå fram till alla läsare. Statistik från SCB visar att grupper som röstar i lägre utsträckning sammanfaller med grupper som uppvisar svaga resultat ifråga om läsförmåga.
Twittra det här