Nu får mer än 4000 personer med demenssjukdom ta del av skönlitteratur tack vare projekt Läskraft!

Nu avslutas projekt Läskraft!, ett fyraårigt projekt som finansierats av Allmänna Arvsfonden och av Statens Kulturråd. Projektet har lyckats få igång läsning för mer än 4000 personer med demenssjukdom runt om i landet. Samarbetspartners i projektet har varit Centrum för lättläst, Demensförbundet, Studieförbundet Vuxenskolan, landets bibliotek och demensboendet Hattstugan på Gotland, som även deltog i SVT:s serie Sveriges bästa äldreboende under hösten.

- Det här visar att läsning och litteratur är viktigt även för dem som inte fullt ut kan läsa själva, säger Ann Katrin Agebäck, direktör på Centrum för lättläst. För oss är det självklart att alla ska ha tillgång till litteratur, nyheter och information, oavsett läsförmåga.

Över 1000 frivilliga läser nu högt för de äldre på demensboenden och andra boenden i äldreomsorgen, på dagverksamheter eller för enskilda personer i deras hem. Högläsarna har fått utbildning i bemötande av personer med demens, hur man läser högt och vad som är viktigt att tänka på i miljön kring läsandet. För att läsningen ska fungera så måste texten vara enkel och begriplig. Lättlästa texter har visat sig fungera mycket bra för personer med demens. Högläsarna har därför blivit inbjudna till biblioteken i sina kommuner och fått tips på lättlästa böcker från bl.a. LL-förlaget som kan passa att läsa för personer med demens. Som start för projektet har Centrum för lättläst tillsammans med länsarbetsgrupperna arrangerat inspirationsdagar i landets samtliga 21 län.

Högläsning är ett enkelt, opretentiöst sätt att skapa ökad stimulans och livskvalitet inom demensvården. Den skapar samvaro, samtal och stimulans och dessutom glädje och ro hos de äldre. Minnet av själva läsningen kanske inte finns kvar men den goda känslan som läsningen ger finns där även efter läsestunden.

- Jag känner mig så glad. Jag vet inte varför, men jag känner mig så glad. Så uttryckte sig en 97-årig kvinna med demenssjukdom i Vallentuna efter en läsestund.

Centrum för lättläst har sedan 1994 bedrivit en läsombudsverksamhet med personal inom LSS-omsorgen och även äldreomsorgen under senare år. Det finns över 5000 läsombud idag, i de flesta av landets kommuner. Läskraft!-projektet har i första hand vänt sig till frivilliga högläsare, men en bonus är att projektet väckt intresse även hos personal för att läsa högt.

I Jönköpings län har man dessutom i tre kommuner börjat med högläsning för äldre med invandrar-bakgrund.

Nu när projektet avslutas övergår Läskraft! till att vara en del i ordinarie verksamhet med stöd av Centrum för lättläst. Centrum för lättläst gör böcker, nyheter och information för alla som av olika skäl har lässvårigheter eller är otränade läsare.

Vill du veta mer så kontakta gärna

Catharina Kåberg, projektledare för Läskraft!, tel 072-205 93 80.

Läs hela rapporten http://www.lattlast.se/lasombud/laskraft
Läs mer om läsombudsverksamheten och Centrum för lättläst
http://www.lattlast.se/lasombud

Taggar:

Om oss

Centrum för lättläst arbetar för alla människors rätt till nyheter, information och litteratur utifrån sina egna förutsättningar. Inom Centrum för lättläst finns: LL-förlaget gör lättlästa böcker för unga och vuxna. Här finns både spänningsböcker, faktaböcker, ungdomsböcker och de flesta andra genrer. Många av böckerna är skrivna på ett lättläst språk från början, andra är bearbetade till lättläst utifrån en originalbok. 8 SIDOR är tidningen med lättlästa nyheter. Tidningen kommer ut 1 gång per vecka i pappersform och varje dag på nätet. Lättläst-tjänsten bearbetar texter så att de blir lättlästa och lär ut hur man skriver lättläst. Tjänsten arbetar på uppdrag och vänder sig till både myndigheter, organisationer och företag. Läsombuden inspirerar till läsning bland äldre och funktionshindrade. Läsombuden är personal inom vård och omsorg. Lättläst är en demokratisk fråga. Centrum för lättläst arbetar på regeringens och riksdagens uppdrag med att göra texter tillgängliga för alla.

Dokument & länkar