Nya grepp för lättläst på biblioteketMånga idéer om lättläst på biblioteket

Hur ska biblioteken nå ut till alla som kan ha nytta av lättlästa texter? Det var frågeställningen under seminariet som arrangerades av Centrum för lättläst den 5 september i Folkets Hus i Stockholm. Centrum för lättläst gör böcker, nyheter och information för människor som av olika skäl har lässvårigheter eller är otränade läsare.

80 bibliotekarier från hela landet lyssnade till bland andra Stina Dahlberg, nyutexaminerad bibliotekarie, som presenterade sin uppsats LL-böcker på bibliotek - En studie av bibliotekariers förmedlingsarbete av lättläst litteratur. Stinas undersökning visade att bibliotekarierna hon träffat anser att lättläst litteratur är en viktig del av bibliotekens utbud.

Men samtidigt tyckte biblioteken att det finns problem. Det är ibland oklart vilka LL-böckerna är till för, hur böckerna ska marknadsföras till olika grupper av låntagare och vem som egentligen är ansvarig för den lättlästa hyllan eller hörnan. Eller som en bibliotekarie i uppsatsen sammanfattade situationen: "Ska jag vara ärlig så hos oss är det väl vårt ständigt dåliga samvete, vi känner att vi borde göra mer men vi orkar inte, nej usch det känns jobbigt." Kanske är det dags att släppa det dåliga samvetet och ta ett rejält grepp om situationen. Under eftermiddagens gruppdiskussioner fanns det många bra idéer kring var böckerna ska placeras, hur biblioteken ska nå ut till fler LL-låntagare med mera. Många var överens om att all bibliotekspersonal borde veta mer om lättlästa böcker och nyheter. Ansvaret ska inte bara ligga hos en enda person. Det står ju inte skrivet i pannan på besökarna om de behöver lättläst, och därför möter ju all personal målgrupperna för lättläst. Under dagen berättade också Camilla Batal, marknadschef vid Centrum för lättläst, om satsningen på yngre läsare. Centrum för lättläst har fått ett utökat uppdrag från regering och riksdag att arbeta mer gentemot skolan och unga läsare. Satsningen har bland annat resulterat i Lärarrum för lättläst, ett pedagogiskt forum för lärare som vill arbeta med lättläst i undervisningen. Camilla berättade också om utmärkelsen Årets LL-bibliotek, som kommer att delas ut från och med hösten 2009. Dagen avslutades med fortsatta diskussioner under ett trevligt foajé-mingel.

Centrum för lättläst arbetar för alla människors demokratiska rätt till nyheter, information och litteratur utifrån sina egna förutsättningar.

För mer information kontakta gärna

Camilla Batal tel 0733- 849 288

Om oss

Centrum för lättläst arbetar för alla människors rätt till nyheter, information och litteratur utifrån sina egna förutsättningar. Inom Centrum för lättläst finns: LL-förlaget gör lättlästa böcker för unga och vuxna. Här finns både spänningsböcker, faktaböcker, ungdomsböcker och de flesta andra genrer. Många av böckerna är skrivna på ett lättläst språk från början, andra är bearbetade till lättläst utifrån en originalbok. 8 SIDOR är tidningen med lättlästa nyheter. Tidningen kommer ut 1 gång per vecka i pappersform och varje dag på nätet. Lättläst-tjänsten bearbetar texter så att de blir lättlästa och lär ut hur man skriver lättläst. Tjänsten arbetar på uppdrag och vänder sig till både myndigheter, organisationer och företag. Läsombuden inspirerar till läsning bland äldre och funktionshindrade. Läsombuden är personal inom vård och omsorg. Lättläst är en demokratisk fråga. Centrum för lättläst arbetar på regeringens och riksdagens uppdrag med att göra texter tillgängliga för alla.

Prenumerera