Skolan sviker de ungas klimatutbildningSkolan sviker de ungas klimatutbildning

Unga har dålig kunskap om växthuseffekten och skolan sviker. Det hävdar Abraham Ezzeddine och Siavash Ehsanzamic, elever på Tensta gymnasium. De har undersökt vad 170 invandrarelever känner till om växthuseffekten och om eleverna vet hur man lever klimatsmart.

- Många av våra skolkamrater vet inte ens vad växthuseffekten är. De vet inte heller om det är bra eller dåligt för klimatet att åka tåg eller flyg. Och de pratar inte om klimathotet i sina familjer, berättar Siavash Ehsanzamic, 18 år.

Anette Nyman som är redaktör för miljöspanarna vid LL-förlaget, Centrum för lättläst, sitter i fikarummet på Tenstagymnasium, strax utanför Stockholm. Skolan är dålig på att ta ansvar och utbilda unga om klimatet, menar killarna.

Siavash och Abraham Ezzedine är båda intresserade av naturvetenskap, därför började de studera rapporter om klimat och miljö. - Och ju mer vi läste ju mer intresserade blev vi, berättar Abraham.

I sin undersökning märkte de en tydlig kunskapsbrist hos 16-20 åringar i Tensta. 70 procent av de tillfrågade diskuterade heller inte växthuseffekten med sina familjer.

- Vår generation ska vara en del av lösningen och inte en del av problemet, säger Siavash bestämt. Här måste skolan ta sitt ansvar! Och avsätta tid och pengar till att utbilda unga om klimatet.

För mer information:

Hela undersökningen finns under fliken Aktuellt på: www.miljospanarna.se Siavash och Abraham går på tekniskt gymnasium i Tensta, utanför Stockholm. De har intervjuat 170 elever på sin skola som slutarbete på 180 poäng. Eleverna är i åldrarna 16 till 20 år. Undersökningen visar att unga i Tensta har liten kunskap om växthuseffekten. Unga vet inte heller hur man lever klimatsmart.

Miljöspanarna är en sajt från LL-förlaget som gör böcker för unga och vuxna. LL-förlaget utgör en del av Centrum för lättläst som böcker, nyheter och information för människor som av olika skäl har lässvårigheter eller är otränade läsare.

Kontakta gärna:

Abraham Ezzeddine eller Siavash Ehsanzamic, elever på Tensta gymnasium, tel:070-0137 456 Anette Nyman, redaktör för miljöspanarna, på tel: 070-288 60 20Om oss

Centrum för lättläst arbetar för alla människors rätt till nyheter, information och litteratur utifrån sina egna förutsättningar. Inom Centrum för lättläst finns: LL-förlaget gör lättlästa böcker för unga och vuxna. Här finns både spänningsböcker, faktaböcker, ungdomsböcker och de flesta andra genrer. Många av böckerna är skrivna på ett lättläst språk från början, andra är bearbetade till lättläst utifrån en originalbok. 8 SIDOR är tidningen med lättlästa nyheter. Tidningen kommer ut 1 gång per vecka i pappersform och varje dag på nätet. Lättläst-tjänsten bearbetar texter så att de blir lättlästa och lär ut hur man skriver lättläst. Tjänsten arbetar på uppdrag och vänder sig till både myndigheter, organisationer och företag. Läsombuden inspirerar till läsning bland äldre och funktionshindrade. Läsombuden är personal inom vård och omsorg. Lättläst är en demokratisk fråga. Centrum för lättläst arbetar på regeringens och riksdagens uppdrag med att göra texter tillgängliga för alla.

Prenumerera

Dokument & länkar