Bättre prognos för patienter med kronisk blodcancer

Patienter som drabbas av kronisk blodcancer löper idag mindre risk att dö i sviterna av sjukdomen än för 30-40 år sedan. Det visar två stora patientstudier som genomförts vid Centrum för Molekylär Medicin vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.


Myeloproliferativa neoplasmer (MPN) är en grupp kroniska blodcancrar som drabbar ca 350 personer per år i Sverige. Sjukdomarna medför en ökad risk för blodproppar och utveckling till akut leukemi. För att öka kunskapen om sjukdomsförloppet och komplikationer till sjukdomarna har en forskargrupp vid Centrum för Molekylär Medicin och Institutionen för Medicin vid Karolinska Institutet i Solna genomfört två stora studier kring överlevnad och dödsorsaker hos patienter med MPN. Studierna bygger på över 9 000 MPN patienter från det svenska cancerregistret mellan 1973 och 2005 respektive 2008.

ꟷ I den första studien analyserade vi relativ överlevnad, det vill säga överlevnaden hos MPN patienter jämfört med förväntad överlevnad i normalbefolkningen under samma tidsperiod i Sverige. Vi fann att alla undergrupper av MPN är kopplade till en kortare överlevnad jämfört med normalbefolkningen. Den relativa överlevnaden förbättrades över tid, framförallt hos patienter med polycytemia vera och essentiell trombocytemi, två undergrupper av MPN, säger Malin Hultcrantz, specialistläkare inom internmedicin och hematologi, postdoktor och första författare till studierna.

I den andra studien analyserade forskarna relativ och absolut risk för dödsfall till följd av en rad orsaker hos både MPN patienter och en frisk kontrollgrupp. Man fann att MPN patienter hade en ökad dödlighet jämfört med normalbefolkningen. Detta berodde i första hand på följdsjukdomar som infektioner och hjärtkärlsjukdomar, men även på grund av blodcancern i sig. Överlevnaden för MPN patienter förbättrades dock över den dryga 30-årsperioden mycket till följd av lägre dödlighet i just blodcancer, infektioner och hos yngre patienter även i hjärtkärlsjukdomar. Flera faktorer har bidragit till att förbättra prognosen för dessa patienter.

ꟷ Idag undviker man att använda läkemedel som visat sig kunna öka risken för övergång i akut leukemi. Vi har också blivit bättre på att förebygga och behandla hjärtkärlsjukdomar både generellt och specifikt för MPN patienter vilket är mycket positivt, säger Malin Hultcrantz.

Malin Hultcrantz
Institutionen för medicin, Solna (MedS)
Karolinska Institutet
K2, Z5:00, 171 76 Stockholm
malin.hultcrantz@ki.se

Taggar:

Om oss

Centrum för molekylär medicin - CMM är ett forskningscentrum som skapats med syftet att föra forskare vid Karolinska Institutet närmare patienterna vid Karolinska Universitetssjukhuset. CMM tillhandahåller en effektiv och innovativ forskningsmiljö med målet att korta vägen mellan medicinska upptäckter och klinisk implementering.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Idag undviker man att använda läkemedel som visat sig kunna öka risken för övergång i akut leukemi. Vi har också blivit bättre på att förebygga och behandla hjärtkärlsjukdomar både generellt och specifikt för MPN patienter vilket är mycket positivt
Malin Hultcrantz