En ny studie ledd från CMM kopplar autoimmun prostatit till manlig infertilitet. Resultaten publicerades i tidskriften Science Translational Medicine.

Manlig infertilitet bidrar till eller orsakar uppskattningsvis hälften av all ofrivillig barnlöshet. Infertilitet hos män kan ha många bakgrunder och förblir även ofta oförklarad. 

I studien utforskar vi orsaker bakom nedsatt fertilitet hos män med sjukdomen autoimmunt polyendokrint syndrom typ 1. APS1 ger en ökad benägenhet för autoimmun sjukdom, det vill säga att immunförsvaret angriper och skadar den egna kroppen, och studeras som en modell för den bredare gruppen autoimmuna sjukdomar. Vi ville förstå om manlig infertilitet kunde förklaras av autoimmunitet mot manliga könsorgan, och genomförde en bred karaktärisering av patienternas immunsvar.

Vi fann att en stor grupp patienter reagerade mot ett protein som bildas uteslutande i prostata – transglutaminas 4. Vi kunde konstatera att det var just män som reagerade mot transglutaminas 4 och dessutom att svaret uppkom först i samband med pubertet och efter prostatas utmognad. Intressant nog har tidigare arbete visat att transglutaminas 4 har en viktig roll för manlig fertilitet.

För att förstå fynden bättre följde vi upp med studier i musmodellen för APS1. Möss där man slagit ut genen som är defekt vid APS1 bildar i likhet med APS1-patienter autoimmunitet mot flera organ och manlig infertilitet. Vi fann att hanmössen spontant utvecklade en inflammatorisk sjukdom i prostata, en så kallat prostatit, och att de reagerade mot samma protein som patienterna – mot transglutaminas 4.

Fynden är viktiga för att de visar på en ny sjukdomsmekanism som kan ligga till grund för manlig infertilitet. Det behövs dock fortsatta studier för att förstå betydelsen av autoimmun prostatit vid infertilitet hos män övrigt i samhället.

Forskningen har finansierats med anslag från Vetensapsrådet, Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelse, Formas och Novonordisk. De forskare som deltagit i arbetet är verksamma vid bland annat CMM på Karolinska Institutet, Uppsala Universitet, Stanford University och University of California San Francisco.

Publikation:

N. Landegren, D. Sharon, A. K. Shum, I. S. Khan, K. J. Fasano, Å. Hallgren, C. Kampf, E. Freyhult, B. Ardesjö-Lundgren, M. Alimohammadi, S. Rathsman, J. F. Ludvigsson, D. Lundh, R. Motrich, V. Rivero, L. Fong, A. Giwercman, J. Gustafsson, J. Perheentupa, E. S. Husebye, M. S. Anderson, M. Snyder, O. Kämpe, Transglutaminase 4 as a prostate autoantigen in male subfertility. Sci. Transl. Med. 7, 292ra101 (2015).

Nils Landegren
MD
Department of Medicine, Karolinska Institutet
E-post: nils.landegren@ki.se
Tel: +46851779158

Taggar:

Om oss

Centrum för molekylär medicin - CMM är ett forskningscentrum som skapats med syftet att föra forskare vid Karolinska Institutet närmare patienterna vid Karolinska Universitetssjukhuset. CMM tillhandahåller en effektiv och innovativ forskningsmiljö med målet att korta vägen mellan medicinska upptäckter och klinisk implementering.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar