Ett Nobelt Uppdrag

Den 10:e december infaller Nobeldagen och Nobelpriset i bland annat medicin eller fysiologi delas ut i Stadshuset i Stockholm. Pristagaren röstas fram i Nobelförsamlingen som består av 50 professorer vid Karolinska Institutet. Flera av dem; Göran K Hansson, Magnus Nordenskjöld, Tomas Olsson, Per Svenningsson och Olle Kämpe har sin forskningsverksamhet vid CMM. 

Tomas Olsson, professor i neurologi och överläkare, har varit medlem i Nobelförsamlingen sedan år 2000 där han enligt regelverket sitter tills han fyller 67 år. Professorer från Karolinska Institutet nomineras av församlingen på bas av vetenskaplig kompetens, balans mellan klinik och pre-klinik och verksamhetsområde så församlingen ska få så stor bredd som möjligt. Ur församlingen väljs sedan Nobelkommittén som är en mindre grupp som gör det stora jobbet med att bereda de nobelpriskandidater som är nominerade. På frågan vad han tycker är den svåraste delen av arbetet svarar Tomas: ”Det kan vara knepigt att sätta sig in i vem som var först med en upptäckt eller när det finns en stor bredd av forskare inom ett ämne. Nobelpriset får bara delas mellan max tre personer. Vad är viktigast just nu? Lika så områden man inte behärskar till fullo.”

Beslutet om vem man ska rösta på brukar ’värka fram’ enligt Tomas. Nobelkommittén arbetar, med hjälp av interna och externa sakkunniga, fram en short list med rekommendationer som sedan Nobelförsamlingen granskar och diskuterar. ”Det roligaste med att sitta med [i Nobelförsamlingen] är att bli utbildad inom hela biomedicinen kring intressanta upptäckter” säger Tomas.

Olle Kämpe, professor i endokrinologi/internmedicin och överläkare, blev invald i Nobelförsamlingen i år och är en av dem i församlingen som också är kliniskt verksam läkare. Medan Nobelkommittén är mitt uppe i utredningsarbetet har Olle börjat läsa in sig på nomineringarna. Peaken i arbetet för församlingsmedlemmarna kommer under september då de får tillgång till underlaget som kommittén förberett. ”Vi röstar på morgonen den 3:e oktober och resultatet tillkännages samma dag, att någon skulle veta resultatet i förväg är omöjligt” säger Olle.

Olle tycker uppdraget är både roligt och intressant. Nobel var väldigt tydlig med sitt testamente, priset ska belöna en upptäckt inom medicin och inte lång och trogen tjänst. Sekretessen kring utnämningen är rigorös. ”Det gäller att tänka sig för, jag kan inte framstå som väldigt insatt i ett ämne som inte är mitt eget forskningsområde”, säger Olle som är van vid att hantera sekretess som läkare. 

För Nobelpriset i medicin eller fysiologi 2016 har 273 forskare nominerats och pristagaren tillkännages på Nobel Forum, Karolinska Institutet första måndagen i Oktober. ”Det är lika spännande varje år” avslutar Tomas Olsson.

Källa: www.nobelprizemedicine.org

Ingela Loell
Vetenskaplig koordinator
mobil: 076-644 13 00
ingela.loell@ki.se 

Taggar:

Om oss

Centrum för molekylär medicin - CMM är ett forskningscentrum som skapats med syftet att föra forskare vid Karolinska Institutet närmare patienterna vid Karolinska Universitetssjukhuset. CMM tillhandahåller en effektiv och innovativ forskningsmiljö med målet att korta vägen mellan medicinska upptäckter och klinisk implementering.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det kan vara knepigt att sätta sig in i vem som var först med en upptäckt eller när det finns en stor bredd av forskare inom ett ämne.
Tomas Olsson, professor och verksam i Nobelkommittén sedan 2000.