Kan vi läka sår med hjälp av små molekyler?

Sår läker normalt av sig själva, men vissa patienter har sår som aldrig blir bra. En forskargrupp vid Centrum för Molekylär Medicin och Karolinska Institutet har nu visat att så kallade mikroRNAn är viktiga aktörer i sårläkningsprocessen. Därför kan dessa små molekyler bli framtidens botemedel mot svårläkta sår.

Sårläkning är en fundamental process för att hålla huden intakt. Gamla och överviktiga personer får ofta problem med svårläkta sår. Det gäller även patienter som lider av diabetes, nedsatt blodcirkulation eller ryggmärgsskada. Såren hos dessa patienter är kroniskt inflammerade och kan inte läka genom en normal process.

MikroRNAn (miRNAn) är nyligen upptäckta korta strängar av genetisk kod som fungerar som regulatoriska molekyler. Därför är de attraktiva målmolekyler för läkemedelsutveckling.

ꟷ Syftet med vår studie är att ta reda på vilken roll miRNAn spelar i sårläkningsprocessen samt att undersöka om och hur dessa molekyler kan användas som läkemedel mot kroniska sår, säger Ning Xu Landén, forskningsledare vid Centrum för Molekylär Medicin och Institutionen för medicin, Karolinska Institutet, Solna.

MikroRNA-132 (miR-132), är involverat i den normala sårläkningsprocessen. Forskarna upptäckte nyligen att detta mikroRNA hämmar den inflammatoriska responsen samtidigt som det påskyndar tillväxten av nya hudceller.

ꟷ På grund av att miR-132 underlättar övergången från inflammatorisk till läkande fas tror vi att miR-132 kan komma att användas vid behandling av svårläkta kroniska sår i framtiden. I nuläget testar vi denna hypotes i laboratoriet. Vi hoppas att vår forskning kommer att förbättra dagens sårvård och gagna de patienter som lider av kroniska sår, säger Ning Xu Landén, ansvarig för studien som publicerades i vetenskapstidskriften Journal of Clinical Investigation tidigare i år.

Läs mer i pressmeddelandet från Karolinska Institutet.

Publikation:

“MicroRNA-132 enhances transition from inflammation to proliferation during wound healing”

Dongqing Li, Aoxue Wang, Xi Liu, Florian Meisgen, Jacob Grünler, Ileana R. Botusan, Sampath Narayanan, Erdem Erikci, Xi Li, Lennart Blomqvist, Lei Du, Andor Pivarcsi, Enikö Sonkoly, Kamal Chowdhury, Sergiu-Bogdan Catrina, Mona Ståhle, Ning Xu Landén

J Clin Invest, publ online 29 juni 2015, doi:10.1172/JCI79052

Ning Xu Landén, PhD, Forskarassistent
Institutionen för medicin, Solna (MedS), K2, Grupp M Ståhle
Dermatologiska och venereologiska enheten
Karolinska Universitetssjukhuset, B2:01
171 76 Stockholm
+46 (0)8-517 721 58
ning.xu@ki.se

Taggar:

Om oss

Centrum för molekylär medicin - CMM är ett forskningscentrum som skapats med syftet att föra forskare vid Karolinska Institutet närmare patienterna vid Karolinska Universitetssjukhuset. CMM tillhandahåller en effektiv och innovativ forskningsmiljö med målet att korta vägen mellan medicinska upptäckter och klinisk implementering.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi hoppas att vår forskning kommer att förbättra dagens sårvård och gagna de patienter som lider av kroniska sår
Ning Xu Landén