Professor Ingrid Lundberg utnämnd Master of the American College of Rheumatology

Erkännandet som Master of the American College of Rheumatology är bland det största man som verksam inom reumatologin och medlem av ACR kan föräras. Utnämnandet ges till medlemmar över 65 år som har givit exceptionellt bidrag till reumatologifältet genom sitt vetenskapliga, kliniska eller utbildningsengagemang. Sedan 1987 har ACR förärat över 300 enastående ledare inom reumatologin titeln Master. 

Ingrid Lundberg är professor vid enheten för reumatologi, Institutionen för Medicin, Solna, Karolinska Institutet och överläkare vid reumatologkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset.  

Ingrid Lundberg genomförde sin medicinska utbildning vid Karolinska Institutet och avlade läkarexamen 1977. Sin specialistutbildning gjorde hon vid Kärnsjukhuset i Skövde samt vid Huddinge Universitetssjukhus.  Ingrid försvarade sin avhandling med titeln ”Clinical and immunological studies of patients with anti-RNP antibodies” vid Karolinska Institutet 1991. Därefter spenderade hon ett år som post doc vid Dr Andrew Engels neuromuskulära laboratorium på Mayokliniken för att lära sig mer om muskelhistopatologi och nya tekniker frö att studera molekylära uttryck i muskelvävnad.  1998 utnämndes Ingrid till docent inom reumatologi och sedan 2003 är hon professor i reumaologi vid Karolinska Institutet, en roll hon kombinerar med sitt uppdrag som överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset. Sedan 2012 är hon även enhetschef vid enheten för reumatologi vid institutionen för medicin, Solna, på Karolinska Institutet.

Efter att Ingrid återvänt från Mayokliniken 1993 blev hon rekryterad till reumatologkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset där hon etablerade en myositklinik med ett dedikerat multidiciplinärt team. Kliniken har format basen för ett translationellt forskningsprojekt med målet att uppnå förbättrad förståelse för de molekylära mekanismer som leder till muskelsvaghet hospatienter med reumatisk muskelinflammation, myosit. Genom sin forskning har hon demonstrerat att fysisk träning, tvärt emot den tidens rekommendationer leder till ökad muskelstyrka och förbättrad fysisk prestation. Dessutom kan träning minska muskelinflammation. Ingrid har också etablerat ett nationellt, SweMyoNet och ett internationellt MyoNet (www.myonet.eu) multidiciplinärt samarbete vilket är oerhört viktigt för denna ovanliga reumatiska sjukdom. Via MyoNet har hon lett utvecklingen av ett webbaserat patientregister (www.euromyositis.eu) som har samlat över 3500 patienter från 23 olika center över hela världen. Detta är ett långsiktigt uppföljningsregister som bidrar med information om vilka markörer som kan förutsäga prognosen hos patienterna och ur databasen kan man sätta upp kliniska prövningar kring sjukdomen. I dagsläget har registerdata bidragit till genetiska studier för att förstå riskfaktorer i myosit. Ingrid Lundberg har också lett ett multidiciplinärt projekt för att utarbeta nya, globala klassificeringskriterier för myosit.

- Utmärkelsen Master of American College of Rheumatology betyder mycket för mig då den också är ett erkännande av den forskning vi har bedrivit i många år kring den ovanliga myositsjukdomen. 

Ingrid Lundberg har aktivt medverkat inom både nationella och internationella reumatologföreningar med forskning och utbildning. 

Om oss

Centrum för molekylär medicin - CMM är ett forskningscentrum som skapats med syftet att föra forskare vid Karolinska Institutet närmare patienterna vid Karolinska Universitetssjukhuset. CMM tillhandahåller en effektiv och innovativ forskningsmiljö med målet att korta vägen mellan medicinska upptäckter och klinisk implementering.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Utmärkelsen Master of American College of Rheumatology betyder mycket för mig då den också är ett erkännande av den forskning vi har bedrivit i många år kring den ovanliga myositsjukdomen.
Ingrid Lundberg