Förändringar i styrelsens sammansättning

Förändringar i styrelsens sammansättning Bolagets huvudägare familjen Bergh meddelar, att de har för avsikt att stödja nedanstående föreslagna styrelse i samband med att ordinarie bolagsstämma äger rum den 17 januari 2002. Till ny styrelse har föreslagits omval på ett år för styrelseledamöterna Alf Bergh, Åke Bergh och Peter Friberg. Därutöver föreslås nyval på ett år av Bo Sturesson, Göran Jönsson och Anders Karlsson. Till suppleanter föreslås omval på ett år av Anita Bergh, Torbjörn Olausson och Bengt Axelsson. Bo Sturesson, Torsås, född 1936, är tilltänkt som ny ordförande. Han har gediget kunnande och erfarenhet från sågverksbranschen bl.a. som styrelseledamot och VD för Torsåsverken AB, ordförande i SÅBI AB m.m. Idag sitter han som VD för Torsås Fjärrvärmenät AB. Göran Jönsson, Nybro, född 1936, har ett förflutet som VD och ägare till Bräntorp Möbler. Han har stor erfarenhet från trämekanisk tillverkning samt erfarenhet av tillverkning och marknadsföring i internationell miljö. Under ett flertal år har han jobbat inom Ikea-koncernens dotterbolag Swedwood, där han främst har varit verksam i de forna Öststaterna. Idag sitter han i styrelsen för ett antal större lokala företag i Nybro trakten. Dessa är Byggnadsaktiebolaget O.G. Ohlsson, AB Wilo, Wilo Design AB, Wilo Intressenter AB och HAVVS Förvaltnings AB. Anders Karlsson, Kristianopel, född 1942, har ett förflutet som bankman och affärskonsult. Sedan drygt 10 år tillbaka har han varit verksam som vice VD och VD för Emmaboda Granit AB och Emmaboda Stenindustri AB. Han sitter även i styrelsen för Kalmarsund Tryck AB, Råd & Resultat Kommunikation i Ljungby AB, Text & Original i Ljungby AB samt Stenindustrins Forskningsinstitut AB. Ytterligare information kan lämnas av bolagets verkställande direktör Åke Bergh på telefonnummer 0495/236 10 eller mobil 070/582 81 48 Mörlunda 2001-12-20 AB CF BERG & CO (publ) Åke Bergh Verkställande direktör ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/20/20011220BIT00040/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/20/20011220BIT00040/bit0001.pdf

Om oss

CF BERG producerar och säljer sågade och vidare-förädlade trävaror anpassade direkt till kundens behov. Verksamheten bedrivs i två sågverksanläggningar belägna i Hultsfreds kommun med en geografisk närhet på endast 2,5 mil mellan anläggningarna.

Dokument & länkar