Bokslutskommuniké 1999

Kraftig resultatökning för 1999 Utvecklingen på Norrportens marknadsområden har under de senaste åren varit mycket positiv och den starka efterfrågan som råder har lett till stigande hyresnivåer. Den lokala förankring, som bolaget strävar efter, har haft stor betydelse för den goda resultatutvecklingen. Norrportens resultat efter finansnetto för 1999 uppgick till 150,2 (92,3) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie efter schablonskatt på 12:81 (7:87) kronor. I resultatet ingår realisationsvinster med 48,3 (8,9) Mkr. Exkluderat realisationsvinster har resultatet förbättrats med 22% jämfört med 1998. Styrelsen kommer att föreslå bolagsstämman att utdelningen höjs med 50 öre till 6:50 kronor per aktie. Ytterligare information: VD Anders Wiklander, tel 060-64 12 00 eller 070- 554 70 40 Hela bokslutskommunikén finns på internet: www.norrporten.se. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/17/20000117BIT00070/bit0001.pdf Hela bokslutskommunikén

Prenumerera

Dokument & länkar