Delårsrapport 1 jan - 30 sept -98

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Fastighetsaktiebolaget Norrporten (publ) redovisar ett resultat efter finansnetto för perioden på 63,7 Mkr, en förbättring med 14 Mkr jämfört med motsvarande period 1997. Resultat efter finansnetto för helåret 1998 beräknas uppgå till 90 Mkr. Norrportens kassaflöde förväntas för 1998 uppgå till 125 Mkr före skatt. Bilaga: Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 (sid 1-4) Ytterligare information: VD Anders Wiklander, tel 060-64 12 00 eller 070-554 70 40 Den fullständiga rapporten finner du som pdf-fil på http://www.bit.se

Dokument & länkar