Uppsala-nytt marknadsområde för Norrporten

Uppsala - nytt marknadsområde för Norrporten Norrporten förvärvar Drotts kommersiella fastighetsbestånd i Uppsala. Förvärvet omfattar sju fastigheter till ett värde av 500 Mkr. Fastigheterna är centralt belägna och utgörs av kommersiella lokaler om cirka 50.000 kvm. Den initiala uthyrningsgraden uppgår till 93 procent och direktavkastningen till cirka 7,5 procent. Fastigheterna tillträdes 2003-12-31. "Uppsala är en mycket intressant ort och har ett strategiskt gott läge, såväl ur infrastrukturell synvinkel som ur ett näringslivsperspektiv. Uppsala passar således väl in i Norrportens långsiktiga tillväxtstrategi", säger Anders Wiklander, VD för Fastighetsaktiebolaget Norrporten. För ytterligare information: Anders Wiklander, VD Norrporten, tel 070-554 70 40 Manne Boström, marknadschef Norrporten, tel 070-554 70 85 samt www.norrporten.se Norrporten är ett rikstäckande fastighetsbolag med säte och huvudkontor i Sundsvall. Verksamheten bedrivs i tolv regionalt betydelsefulla orter; Luleå, Umeå, Sundsvall, Gävle, Uppsala, Karlstad, Örebro, Linköping, Jönköping, Växjö, Kristianstad och Helsingborg. Den uthyrningsbar ytan är 1,4 miljoner kvm och hyresvärdet 1,4 miljarder kr. Fastighetsbeståndets värde uppgår till cirka 12 miljarder kr. Andra AP- fonden, Sjätte AP-fonden och Vasakronan är, till lika delar, ägare av Norrporten. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/27/20031127BIT00830/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/27/20031127BIT00830/wkr0002.pdf

Dokument & länkar