Affärer med två nya kunder avseende IT-infrastruktur, värde 1 MSEK

Göteborg 2018-02-09

CGit har idag tagit hem två viktiga affärer avseende IT-infrastruktur. Lösningarna innefattar helt ny infrastruktur och MDM samt installation, deployment, drift och övervakning. Kunderna är verksamma inom handel/industri och management/konsulting. Värdet på de här två affärerna uppgår till 1 MSEK. CGit fortsätter att leverera lösningar inom nästa generations IT-infrastruktur.

För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Mattias Bergkvist
Telefon: 031-762 02 40
info@cgit.se
www.cgit.se

Denna information är sådan information som CGit Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9:e februari 2018.

CGit:
CGit är ett IT-konsultbolag med säte i Mölndal som ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget CGit AB har sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT-infrastruktur vilket omfattar bl.a. datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter och har i dagsläget omkring 60 kunder fördelade över flera olika branscher, varav hos 30 kunder är Bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT-stöd.

Prenumerera

Dokument & länkar