Försäljningsrapport Mars 2018, fortsatt tillväxt

Mölndal 2018-04-04

CGit´s preliminära försäljningssiffror för mars 2018 är 4,4 MSEK, en ökning med 54 % från samma period år 2017 (2,8 MSEK).

CGit visar på fortsatt bra omsättning och har åstadkommit bra avslut på affärer även under mars månad. Detta innebär en bra start på året och Q1. Samtliga av våra tre intäktsben fortsätter att leverera.

//


För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Mattias Bergkvist
Telefon: 031-762 02 40
info@cgit.se
www.cgit.se

Denna information är sådan information som CGit Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 april 2018. 

CGit:
CGit är ett IT-konsultbolag med säte i Mölndal som ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget CGit AB har sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT-infrastruktur vilket omfattar bl.a. datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter och har i dagsläget omkring 60 kunder fördelade över flera olika branscher, varav hos 30 kunder är Bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT-stöd.

Prenumerera

Dokument & länkar