Dela

Citat

Både frågeställarna och forskarna har uttryckt sig mycket positivt såväl kring den genomförda mötesdagen som utkomsten av de enskilda mötena. Vi ser tydligt att det här kommer att utveckla och stärka Chalmers utåtriktade samarbete, och bidra till utveckling av både samhälle, forskningen och utbildning inom relevanta områden kopplade till klimatförändringar och vatten.
Karin Färnevik, projektledare för utvecklingsarbetet av Rendezvous Avancez
Det här kommer att utveckla och stärka Chalmers utåtriktade samarbete, och bidra till utveckling av både samhället och forskningen inom relevanta områden kopplade till klimatförändringar och vatten
Karin Färnevik, projektledare för utvecklingsarbetet av Rendezvous Avancez
Det finns en god variation bland frågorna och flertalet innehåller en komplexitet som gör att en och samma fråga kan involvera flera olika ämnesområden och institutioner på Chalmers
Karin Färnevik, projektledare
Frågor kring ekosystemtjänster, stadsplanering och gestaltning, byggnadsfysik och byggnadsmaterial, skred eller problematik kring snöröjning är några områden där Chalmers ligger i framkant forskningsmässigt och där vi gärna skulle vilja se fler frågor under årets Rendezvous.
Karin Färnevik, projektledare
Diskussionerna under workshopen gick höga. Chalmersforskare från olika ämnesfält brainstormade tillsammans om vilka utmaningar vi skulle kunna jobba med inom Rendezvous Avancez Vatten och vilka intressenter utanför Chalmers som skulle kunna ha nytta av resultaten. Vi kom fram till att det finns flera intressanta forskningsområden som är relevanta, t ex biomimetik inom vattenrening, diffusa utsläpp från jordbruk, urbant dagvatten, småskalig avloppsrening och avrinning från vägar. Nu tar vi nästa steg i projektet genom att identifiera och samla in befintliga utmaningar hos företag, myndigheter och organisationer; utmaningar som sedan matchas med forskare inom relevanta områden
Karin Färnevik, projektledare Rendezvous Avancez
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp

Media