Om oss

Chalmers tekniska högskola är en av två stiftelsehögskolor i Sverige. Detta innebär att högsta beslutande organ är styrelsen för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola. Högskolestyrelsen svarar för den övergripande planeringen och under högskolestyrelsen finns rektor och rektors kansli.