Charterhouse etablerar sig i Sverige och introducerar Print Management i Skandinavien

Brittiska Charterhouse etablerar sig nu i Norden med Stockholm som säte för hela den Skandinaviska marknaden. Samtidigt introduceras Print Managemement, ett väletablerat begrepp och arbetssätt i övriga Europa men fortfarande okänt i Sverige. Print Managern - inhyrd trycksaksexpert - hjälper företag att optimera inköp och administration av all trycksakshantering. För företaget betyder det både tidsmässiga och ekonomiska besparningar. Dessutom används alltid de miljövänligaste alternativen i allt från papperskvalitet, trycksätt och transporter. Nordiska kunder som Sony, Shell, Ogilvy och Proctor & Gamble har redan anammat det nya fördelaktiga affärskonceptet.

Undersökningar visar att ofta vet företagen inte vem eller vilka som köper in trycksaker och inte heller till vilka kostnader. Ingen samlad ekonomisk översikt finns och många gånger handlar det om stora pengar. Brittiska Charterhouse, ledande inom Print Managment, etablerar sig nu i Norden med kontoret i Stockholm som bas för hela den Skandinaviska marknaden. Print Managament som inhyrd trycksaksexpert är redan väletablerat som arbetssätt i övriga Europa och har där blivit ett naturligt val för företag och organisationer.

- Trenden i Europa är att hyra in tjänster och expertis inom områden som är svåra för företagen att hantera och överblicka inhouse, säger Buster Oldmark, nyutnämnd vd för Charterhouse Sverige. Vi har i Sverige redan en inarbetad kultur för outsourcade IT- och Travel Management-resurser, men inte för trycksaksinköp. Dessa inköp förefaller mer fragmenterade, görs ofta på rutin, i sista minuten eller genom personliga kontakter. Det finns i princip aldrig någon övergripande syn på hur mycket ett företag lägger ned rent kostnadsmässigt eller på de tidsmässiga besparingarna som kan uppnås vid en centralicering av trycksaksinköp. Vid kontakt med företag framkommer ofta att de inte ens vet vem eller vilka som beställer trycksaker och inte heller till vilka kostnader. Det finns massor av pengar att spara som sedan kan omdisponeras. Över tid kan våra kunders besparingar ligga på 20 procent.

Transparens och miljövänliga lösningar
Charterhouse Sverige erbjuder företagen först en kostnadsfri nuläges- och behovsanalys. Genom ett gediget och väl utarbetat internationellt nätverk hittas sedan rätt leverantör för rätt trycksak till bästa marknadsmässiga pris. Det breda leverantörsnätverket ger också en garanti på leveranssäkerhet. Fasta konsultpriser, total transparens i alla produktionsled och unikt miljötänkande är andra fördelar som ger kunden trygghet.

- Det skall vara smidigt att samarbeta med Charterhouse och vi följer våra kunder i nära samarbete genom användarvänliga lösningar. Vi har också utarbetat unika rutiner och system för miljövänlig produktion som vi är oerhört stolta över. Vi har även upptäckt att våra svenska tryckleverantörer får uppdrag från Charterhouse systerkontor i Europa, vilket skapar utmärkt nytänkande inom svensk trycksaksexport, avslutar Buster Oldmark. Vi räknar med att omsätta 100 miljoner inom något år på den skandinaviska marknaden med en kundkategori av stora trycksaksintensiva bolag.

Media

Media