Kostnadsbesparingar och synergieffekter: Charterhouse tar ansvar för Sony Nordens trycksaksproduktion

Det i Skandinavien nyetablerade brittiska konsultföretaget Charterhouse, som tillhandahåller tjänster för Print Management, har fördjupat sitt nyligen inledda samarbete med Sony på den nordiska marknaden inklusive Baltikum. Som inhyrd konsult hos Sony bistår nu Charterhouse med tjänster för att optimera inköp och administration av företagets hela trycksaksproduktion.

Charterhouse som är ledande inom Print Management i Europa fördjupar nu ytterligare sitt samarbete med Sony Sverige och Norden. Samarbetet med Sony gäller produktion av trycksaker för samtliga nordiska länder samt för de baltiska länderna och omfattar bland annat produktbroschyrer och butiksmaterial.

- När ett företag av Sonys storlek med stor trycksaksproduktion, lägger ut beställning och produktionen av samtliga trycksaker på en Print Manager som Charterhouse, blir det positiva ekonomiska utfallet mycket intressant, kommenterar Buster Oldmark, VD för Charterhouse Norden. Kostnadsbesparingarna är väsentliga och innebär att Sony sänkt sina inköpskostnader rejält samtidigt som arbetet har avlastat Sonys organisation.

Slimmad organisation med stort behov av specialistkunskap

- Vi är en ”slimmad” organisation och vår ambition är att lägga resurser och kompetens inom prioriterade områden på vår marknad som omfattar samtliga nordiska länder samt de baltiska länderna, säger Ann Bodin, Marcom Manager på Sony. Som enskild inköpare av trycksaker och butiksmaterial är det svårt att tillägna sig en tillräckligt övergripande kunskap om vilka leverantörer som finns i Sverige och utomlands och deras unika kompetens. Att ta in och bedöma ett tillräckligt antal leverantörer samt
konkurrensutsätta affärerna tar mycket tid. Vi behöver specialistkunskap och professionell assistans inom området. Det bidrar nu Charterhouse med, säger Ann Bodin.

Att ta över den totala kontrollen, inköpen och hålla samman produktionen av trycksaksprodukter för de totalt sju länderna tillvaratar Chaterhouse synergieffekter för samtliga marknader. Produktion av trycksaker och butiksmaterial i Sverige, sprids över hela marknaden i ett trepartssamarbete mellan Charterhouse, Sony och lokala reklambyråer.

- Genom samarbetet med Charterhouse får vi en bredare överblick av vad marknaden kan erbjuda, en helhetssyn som en enskild inköpare inte kan tillägna sig. Charterhouse samarbetar dessutom med andra bolag inom Sony Europa vilket också det bidrar till ett vidare perspektiv, tillägger Ann Bodin. Ett konkret resultat av de kostnadsbesparingar som Sony gör på Print Management är att de sedan med fördel kan sättas in på andra marknadsåtgärder.


Transparens och miljövänliga lösningar

Charterhouse Sverige, som etablerade sig på den nordiska marknaden i början av 2007, erbjuder sina kunder en kostnadsfri nuläges- och behovsanalys. Genom ett väl utarbetat internationellt nätverk presenteras en lösning som till fullo svarar upp mot kundens behov. Det breda leverantörsnätverket ger också en garanti på leveranssäkerhet. Fasta överenskommelser, full transparens i arbetet och unikt miljötänkande är andra fördelar som ger uppdragsgivarna trygghet.

- Vår etablering på den Skandinaviska marknaden, främst den i Sverige, ser mycket lovande ut avslutar Buster Oldmark. Vi har mött och möter ett stort intresse från företag och organisationer med stora inköp av trycksaker. Kostnadsbesparingarna är omedelbara och samordningsmöjligheterna är uppenbara.

Prenumerera

Media

Media