ChemoTech får order på IQWave™ D-EECT från Baypointe Hospital i Filippinerna

Baypointe har idag signerat en order på en IQWave™ D-EECT-utrustning. Det totala ordervärdet uppgår till 40 000 EUR.


Betalning sker i form av en betalningsplan som löper på 18 månader, vilket täcker ChemoTechs nuvarande fasta kostnader i Filippinerna under motsvarande period. Utöver sjukhuset är det sex medinvesterande läkare, som samtliga får ett direkt ägande i IQWave™-utrustningen. Detta är en affärsmodell sjukhuset använder för att öka rekryteringsbenägenheten av patienter för ny teknologi som de investerar i, något vi på ChemoTech ser mycket positivt på, säger Mohan Frick, VD på ChemoTech.

Leveransen är beräknad att ske i slutet av mars 2018.

Det är glädjande att nu kunna konstatera att Baypointe har valt att investera i en IQWave™ D-EECT-utrustning. Jag har nu förhoppning om att fler sjukhus inom kort kommer att följa deras spår, säger Conrad Perreras, Country Manager på ChemoTech i Filippinerna.

För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, VD
Tel: +46 (0)10-218 93 03
Mail: info@chemotech.se

Denna information är sådan information som Scandinavian ChemoTech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappers-marknad. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdagen den 7 februari 2018 kl. 08.30 (CET).

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

www.chemotech.se

ChemoTech är ett ungt, dynamiskt life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQWave™ är en innovation inom elektrokemoterapi, som är anpassad för behandling av olika typer av tumörer. ChemoTech strävar efter att bidra till en mer tillgänglig cancervård. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på NASDAQ First North i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Bolaget har huvudkontor i Malmö, mitt i den medicintekniskt expansiva Öresundsregionen.

Om oss

ChemoTech är ett life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQwave™ är en innovation inom elektroporation, som är anpassad för Elektrokemoterapibehandling av olika typer av tumörer. ChemoTech strävar efter att bidra till en mer tillgänglig cancervård. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar