ChemoTech har signerat distributörsavtal i Pakistan

ChemoTech har idag måndag 11 juni 2018 signerat ett distributörsavtal med Med Lab Services i Pakistan, som dessutom garanterar order av minst en IQWave™.

Efter ett år med flera intressenter från Pakistan kan ChemoTech glädjande informera om att vi har signerat ett distributörsavtal med Med Lab Services (’MLS’). MLS har en organisationen, med 39 anställda med erfarenhet av moderna och tekniskt avancerade produkter till kliniska och diagnostiska laboratorier, universitet och forskningsinstitut. MLS kommer, efter att ChemoTech har fått sin pågående CE-märkning godkänd, att lansera IQWave™ i Pakistan.

Det känns oerhört spännande att ChemoTech har tecknat avtal på en, för Bolaget, helt ny marknad. Pakistan kommer med sina drygt 200 miljoner invånare att bli ChemoTechs andra största marknad. Första generationen av elektrokemoterapi finns redan på en del av Pakistans sjukhus och detta är förklaringen till att intresset för IQWave™ är så stort.

Avtalet med MLS är villkorat med order på minst en IQWave™ och innehåller en marknadsplan med både målsättningar och minimumnivåer.

För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick,

VD

+46 (0)10-218 93 00

info@chemotech.se

Denna information är sådan information som Scandinavian ChemoTech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappers-marknad. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande måndagen den 11 juni 2018 kl 14.30 (CET).

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

www.chemotech.se

ChemoTech är ett ungt, dynamiskt life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQWave™ är en innovation inom elektrokemoterapi, som är anpassad för behandling av olika typer av tumörer. ChemoTech strävar efter att bidra till en mer tillgänglig cancervård. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är Bolagets Certified Adviser. Bolaget har huvudkontor i Malmö, mitt i den medicintekniskt expansiva Öresundsregionen. 

Om oss

ChemoTech är ett ungt, dynamiskt life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQwave™ är en innovation inom elektrokemoterapi, som skonsamt ger en ytterst effektiv behandling av många olika typer av tumörer. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser.