ChemoTechs distributör ABEX får ’Special Access’

Distributören Abex Medical System Sdn. Bhd. (ABEX) har tillsammans med ”Pusat Perubatan Universiti Malaya” (PPUM), fått ’Special Access’, ett specialtillstånd för att få importera IQWave™.

När ChemoTech signerade distributörsavtalet med ABEX i början av året, var vi medvetna om kravet på lokal registrering, innan kommersialisering kan påbörjas. En presentation av IQWave™ på onkologavdelningen på PPUM, resulterade i att sjukhuset ansökte om ’Special Access’ hos myndigheterna, en process där importtillstånd söks för utrustning eller läkemedel, som ännu inte är registrerade i ett land. Syftet med tillståndet är att PPUM så snabbt som möjligt skall kunna genomföra sin önskade utvärderingsstudie av IQWave™ D-EECT.

Det är oerhört glädjande att vi på bara ett par veckor har lyckats få detta importtillstånd av Ministry of Health (MOH) i Malaysia. Detta stärker ytterligare vårt förtroende för distributören ABEX, säger VD Mohan Frick.

Utvärderingsstudien på PPUM är planerad till september 2018.

För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, VD

Tele: +46 (0)10-218 93 00

Mail: info@chemotech.se

Denna information är sådan information som Scandinavian ChemoTech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappers-marknad. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdagen den 16 maj 2018 kl 9.30 (CET).

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

www.chemotech.se

ChemoTech är ett ungt, dynamiskt life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQWave™ är en innovation inom elektrokemoterapi, som är anpassad för behandling av olika typer av tumörer. ChemoTech strävar efter att bidra till en mer tillgänglig cancervård. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på NASDAQ First North i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Bolaget har huvudkontor i Malmö, mitt i den medicintekniskt expansiva Öresundsregionen. 

Om oss

ChemoTech är ett ungt, dynamiskt life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQwave™ är en innovation inom elektrokemoterapi, som skonsamt ger en ytterst effektiv behandling av många olika typer av tumörer. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser.