ChemoTechs IQWave™ har använts vid behandling av ny cancerindikation

I dag erhöll ChemoTech en rapport från en onkolog i Indien, som med stor framgång har behandlat en patient med Adenocarcinom i rektum (Perinealt recidiv), som återkommit efter kirurgiskt ingrepp och traditionell cellgiftsbehandling. Detta är en cancerform som IQWave™ tidigare inte använts för.

Enligt läkarrapporten har hela det behandlade området svarat på behandlingen och ny frisk hud har ersatt större delen av området, samtidigt som smärtnivån drastiskt har minskat för patienten.

Varje patient som svarar på IQWave™ D-EECT-behandlingen är en framgång och något som vi på ChemoTech gläds åt. Det måste emellertid påpekas att detta enbart är ett isolerat fall, vilket innebär att vi inte kan dra några direkta slutsatser av detta resultat, säger Mohan Frick, VD på ChemoTech.

För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, VD
Tele: +46 (0)10-218 93 03
Mail: info@chemotech.se

Denna information är sådan information som Scandinavian ChemoTech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappers-marknad. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande tisdag den 14 november 2017 kl. 08.00 (CET).

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

www.chemotech.se

ChemoTech är ett ungt, dynamiskt life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQWave™ är en innovation inom elektrokemoterapi, som är anpassad för behandling av olika typer av tumörer. ChemoTech strävar efter att bidra till en mer tillgänglig cancervård. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på NASDAQ First North i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Bolaget har huvudkontor i Malmö, mitt i den medicintekniskt expansiva Öresundsregionen. 

Om oss

ChemoTech är ett ungt, dynamiskt life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQwave™ är en innovation inom elektrokemoterapi, som skonsamt ger en ytterst effektiv behandling av många olika typer av tumörer. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar