Presentation av ChemoTech på Aktiedagen i Malmö den 22 maj

Nu finns videoinspelningen från ChemoTechs presentation på Aktiedagen 22 maj 2018 i Malmö publicerad. Bolagets VD Mohan Frick presenterar och filmklippet finns publicerat på ChemoTechs hemsida http://chemotech.se/presentations/ samt på vår You Tube-kanal https://youtu.be/h2UbiPb2D70.

För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick,

VD

+46 (0)10-218 93 00

info@chemotech.se

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

www.chemotech.se

ChemoTech är ett ungt, dynamiskt life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQWave™ är en innovation inom elektrokemoterapi, som är anpassad för behandling av olika typer av tumörer. ChemoTech strävar efter att bidra till en mer tillgänglig cancervård. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är Bolagets Certified Adviser. Bolaget har huvudkontor i Malmö, mitt i den medicintekniskt expansiva Öresundsregionen. 

Om oss

ChemoTech är ett ungt, dynamiskt life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQwave™ är en innovation inom elektrokemoterapi, som skonsamt ger en ytterst effektiv behandling av många olika typer av tumörer. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser.