Scandinavian ChemoTech AB (publ) delårsrapport januari-mars 2018

Scandinavian ChemoTech AB (publ) delårsrapport för perioden januari-mars 2018, finns nu tillgänglig på bolagets hemsida samt bifogad i detta pressmeddelande.

Väsentliga händelser under perioden 

• ChemoTech inleder det nya året med nytt distributörsavtal 

och order av IQWave™ i Malaysia 

• ChemoTech får order och levererar IQWave™ i Filippinerna 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

• ChemoTech signerar avtal med distributör i södra Indien 

• Styrelsen föreslår säkerställd företrädesemission 

• Kallelse till extra bolagsstämma 15 maj 2018 

• ChemoTech tecknar nytt samarbetsavtal med Dr Jaime Rojo läkare vid ACE Medical Center – Baypointe Hospital i Filippinerna 

 
Perioden januari-mars 2018

• Omsättningen i det svenska Bolaget var 206 (38) KSEK.

• Omsättningen i koncernen var 411 (38) KSEK.

• Rörelseresultatet var -1 283 (-2 431) KSEK.

• Resultat före skatt var -1 295 (-2 441) KSEK.

• Resultat per aktie var -0,89 (-1,67) SEK.

• Soliditeten var 83 (90) %.

 Perioden juli 2016-december 2017 (juli 2015-juni 2016)

• Omsättningen i det svenska Bolaget var 41 (14) KSEK.

• Rörelseresultatet var -12 358 (-1 149) KSEK.

• Resultat före skatt var -12 431 (-1 181) KSEK.

• Resultat per aktie var -9,26 (-1,18) SEK.

• Soloditeten var 80 (83) %.

Se bifogad pdf-fil för att läsa rapporten i sin helhet.

För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, VD
Tele: +46 (0)10-218 93 00
Mail: info@chemotech.se

Denna information är sådan information som Scandinavian ChemoTech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknad. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande tisdag den 15 maj 2018 kl. 08.15 (CET).

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

www.chemotech.se

ChemoTech är ett ungt, dynamiskt life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQWave™ är en innovation inom elektrokemoterapi, som är anpassad för behandling av olika typer av tumörer. ChemoTech strävar efter att bidra till en mer tillgänglig cancervård. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på NASDAQ First North i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Bolaget har huvudkontor i Malmö, mitt i den medicintekniskt expansiva Öresundsregionen.

Om oss

ChemoTech är ett ungt, dynamiskt life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQwave™ är en innovation inom elektrokemoterapi, som skonsamt ger en ytterst effektiv behandling av många olika typer av tumörer. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser.