Scandinavian ChemoTech AB (publ) delårsrapport juli-september 2016/2017

Scandinavian ChemoTech AB (publ) delårsrapport för perioden juli-september 2016/2017, finns nu tillgänglig på bolagets hemsida samt bifogad i detta pressmeddelande.

Väsentliga händelser under perioden

- ChemoTech förstärkte den indiska organisationen genom att tillsätta Prabhat Rastogi som CFO för det indiska bolaget.

- Utvärderingar av IQWave™ har under kvartalet genomförts på sjukhus i Kerla och Calcutta. Dessa beräknas pågå året ut.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- ChemoTech påbörjar flytt av indiska huvudkontoret från Chennai till Mumbai.

- I oktober blev Maria Persson utsedd till Produkt och R&D-chef. Hon övergår som anställd den 1 december.

- Kvartalsrapporten för femte kvartalet blev tidigarelagd med två dagar från 15 november till 13 november, med anledning av att vi kommer presentera ChemoTech på Stora Aktiedagen i Stockholm på måndagen den 13 november.

Perioden juli-september 2017

- Omsättningen i det svenska bolaget var 0 (0) KSEK.

- Rörelseresultatet var -2 320 (-750) KSEK.

- Resultat före skatt var -2 343 (-760) KSEK.

- Resultat per aktie var -1,60 (-0,76) SEK.

- Soliditeten var 84 (2) %.

Perioden juli 2016-september 2017 (juli 2015-juni 2016)

- Omsättningen i det svenska bolaget var 38 (14) KSEK.

- Rörelseresultatet var -10 405 (-1 149) KSEK.

- Resultat före skatt var -10 482 (-1 181) KSEK.

- Resultat per aktie var -7,17 (-1,18) SEK.

- Soliditeten var 84 (2) %.

Se bifogad pdf-fil för att läsa rapporten i sin helhet.

För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, VD
Tele: +46 (0)10-218 93 03
Mail: info@chemotech.se

Denna information är sådan information som Scandinavian ChemoTech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknad. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande måndag den 13 november 2017 kl. 08.30 (CET).

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

www.chemotech.se

ChemoTech är ett ungt, dynamiskt life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQWave är en innovation inom elektrokemoterapi, som är anpassad för behandling av olika typer av tumörer. ChemoTech strävar efter att bidra till en mer tillgänglig cancervård. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på NASDAQ First North i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Bolaget har huvudkontor i Malmö, mitt i den medicintekniskt expansiva Öresundsregionen. 

Taggar:

Om oss

ChemoTech är ett ungt, dynamiskt life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQwave™ är en innovation inom elektrokemoterapi, som skonsamt ger en ytterst effektiv behandling av många olika typer av tumörer. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser.