Studie med IQWave™ D-EECT får etiskt godkännande

Idag fredag 22 juni 2018 har ChemoTechs IQWave™ D-EECT-behandling (Dynamic-ElectroEnhanced Chemotherapy™) fått godkännande från den etiska kommittén i Pusat Perubatan Universiti Malaya (’PPUM’) i Kuala Lumpur, Malaysia.


Vi är väldigt stolta över att den etiska kommittén vid PPUM har godkänt den föreslagna studien på IQWave™ D-EECT-behandling av större lokalt avancerade tumörer. Studien kan påbörjas så snart som Abex Medical System Sdn. Bhd. (’ABEX’) mottar sin första IQWave™-enhet och behandlingsläkarna har utbildats och certifierats av en av ChemoTechs globala Key Opinion Leaders.

Studien kommer inledningsvis att omfatta ett mindre antal patienter under "special access program", ett tillstånd som PPUM fick godkänt för tidigare i år.

Återigen har ABEX genom sin professionalism visat att de värderar vårt partnerskap djupt och har tilldelat alla resurser som behövs för att lansera IQWave™ i Malaysia, säger Mohan Frick, VD på ChemoTech.

PPUM är en statligt finansierad sjukvårdsinstitution belägen i Pantai Dalam, i sydvästra delen av Kuala Lumpur, den dynamiska och livliga huvudstaden i Malaysia. Det grundades 1962 och är en del av universitetet i Malaya. Målet med PPUM är att etablera, driva och utveckla ett medicinskt centrum av internationell standard och renommé; och att samarbeta med fakulteten för att tillhandahålla faciliteter för medicinsk utbildning, utbildning, forskning, praktik och rådgivning.

För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, VD

+46 (0)10-218 93 00

+65 9014 5008

info@chemotech.se

Denna information är sådan information som Scandinavian ChemoTech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredagen den 22 juni 2018 kl 10.30 (CET).

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

www.chemotech.se

ChemoTech är ett ungt, dynamiskt life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQWave™ är en innovation inom elektrokemoterapi, som är anpassad för behandling av olika typer av tumörer. ChemoTech strävar efter att bidra till en mer tillgänglig cancervård. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är Bolagets Certified Adviser. Bolaget har huvudkontor i Malmö, mitt i den medicintekniskt expansiva Öresundsregionen.

Om oss

ChemoTech är ett ungt, dynamiskt life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQwave™ är en innovation inom elektrokemoterapi, som skonsamt ger en ytterst effektiv behandling av många olika typer av tumörer. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser.