Saltå Kvarn ny kund till CHEP Sverige

Ansluter till CHEPs miljövänliga tjänstefierade pallhantering

 

Under 2016 grundlades det första steget för att skapa ett mer hållbart transportsystem när ICA, Coop, Dagab och Bergendahls bestämde sig för att acceptera CHEPs tjänstefierade pallhantering genom pooling. Ett viktigt andra steg i införandet av pallhantering som tjänst är att även leverantörer till dagligvaruhandeln blir en del av systemet. När Saltå Kvarn, som är Sveriges mest hållbara livsmedelsföretag, nu ansluter stärks systemet ytterligare.

Det nya transportsystemet flyttar fokus från en produkt med många dolda kostnader till en transparent tjänst. Detta skapar förutsättningar för en ny kostnadseffektiv och miljövänlig distributionsmarknad i Sverige.

– Saltå Kvarn har i första hand tecknat avtal med CHEP för att det gör samarbetet med våra kunder smidigare. Att det dessutom har visat sig att det ekologiska fotavtrycket reduceras med CHEPs affärsmodell är självklart en starkt bidragande orsak till vårt samarbete, säger Johan Ununger, vd på Saltå Kvarn.

CHEPs pooling av lastbärare innebär att resurser används mer effektivt än vid vanlig pallhantering, vilket ger positiva miljöeffekter. Jämfört med EUR-pallshanteringen i Europa ger CHEPs pooling en fjärdedel så mycket avfall till deponi eller förbränning, en tredjedel så mycket trä används och hälften så mycket CO2 genereras. CHEPs pallhantering i Sverige är dessutom koldioxidneutral.

– Att Sveriges mest hållbara livsmedelsföretag väljer att ansluta till vårt poolingsystem visar styrkan i såväl vårt erbjudande som det fokuserade hållbarhetsarbete som CHEP driver i Sverige och internationellt. För oss är det extra roligt att huvudskälet är att göra samarbetet med kunderna smidigare, säger Bo Sjöberg, vd på CHEP Norden.   

Saltå Kvarn kommer nu konvertera sina inflöden från utlandet. Redan nästa vecka kommer de första flödena från Italien.

 

För mer information, kontakta:

Johan Ununger, vd Saltå Kvarn, Tel: 08-551 508 31, Mail: johan.ununger@saltakvarn.se

Bo Sjöberg, vd CHEP Norden, Tel: 08-442 73 91, Mail: bo.sjoeberg@chep.com

 

Om Saltå Kvarn

Saltå Kvarn producerar ekologiska spannmålsprodukter av lokala råvaror i egen kvarn och importerar ekologiska produkter från olika delar av världen. Med stor varsamhet och stort engagemang förädlar Saltå Kvarn råvaror utan att förstöra eller sätta till, så att alla ska kunna känna smaken av det naturen ger och inget annat. Svenska folket har i år, för fjärde året i rad, utsett Saltå Kvarn till Sveriges mest hållbara livsmedelsföretag i undersökningen Sustainable Brand Index. För mer information, gå till www.saltakvarn.se.

 

Om CHEP

CHEP är en global aktör inom pooling av lastbärare med starkt lokalt fokus. Sedan 1997 finns CHEP i hela Norden och i Sverige finns cirka två miljoner pallar i omlopp. Bolaget har totalt 7 500 anställda och 300 miljoner pallar med över 500 000 kundkontaktpunkter i fler än 50 länder. Kunderna utgörs av såväl multinationella bolag som mindre lokala aktörer, och återfinns bland annat inom konsumentvaror, detaljhandel och industri. CHEPs tjänster är hållbara ur miljösynpunkt och ökar effektiviteten för kunderna, samtidigt som de driftsmässiga riskerna och produktskadorna minskas. CHEPs moderbolag Brambles Limited har undertecknat och stödjer de tio principerna i FN:s Global Compact-initiativ inom områdena mänskliga rättigheter, arbete, miljö och korruptionsbekämpning. Både Brambles Limited och CHEP arbetar aktivt för att integrera Global Compact och dess principer i sin affärsstrategi, kultur och i den dagliga verksamheten. Mer information finns på  www.chepsverige.se.

 

 

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar

Citat

Saltå Kvarn har i första hand tecknat avtal med CHEP för att det gör samarbetet med våra kunder smidigare. Att det dessutom har visat sig att det ekologiska fotavtrycket reduceras med CHEPs affärsmodell är självklart en starkt bidragande orsak till vårt samarbete
Johan Ununger, vd på Saltå Kvarn
Att Sveriges mest hållbara livsmedelsföretag väljer att ansluta till vårt poolingsystem visar styrkan i såväl vårt erbjudande som det fokuserade hållbarhetsarbete som CHEP driver i Sverige och internationellt. För oss är det extra roligt att huvudskälet är att göra samarbetet med kunderna smidigare
Bo Sjöberg, vd på CHEP Norden