Bokslutskommuniké 2017 för Cherry AB (publ)

Ett år med god tillväxt och investeringar i innovation

FJÄRDE KVARTALET 2017
• Koncernens intäkter ökade med 17% och uppgick till 607 Mkr (519), varav den organiska tillväxten uppgick till 16% (41).
• Lönsamheten förbättrades och EBITDA ökade med 37% till 141 Mkr (103) och EBITDA-marginalen uppgick till 23,3% (20,5).
• Periodens resultat uppgick till 18 Mkr (68). 
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,05 kr (0,72) respektive 0,05 kr (0,71).
• Listbyte från AktieTorget till Nasdaq Stockholms huvudlista genomfördes och från 18 oktober handlas Cherrys B-aktier på Mid Cap-listan.
• Ledningsbyte i ComeOn genomfördes 26 oktober.
• Den 1 november justerade Cherry helårsprognosen.
• Förvärv av ytterligare 12,5% av aktierna i Highlight Games. Cherry äger nu 37,5% av aktierna i bolaget.
• Förvärv av majoriteten av utestående aktier i Game Lounge. Cherry äger 95% av aktierna från 1 januari 2018.

HELÅRET 2017
• Koncernens intäkter ökade med 104% och uppgick till 
2 252 Mkr (1 102), varav den organiska tillväxten uppgick till 27% (32).
• Lönsamheten förbättrades och EBITDA ökade med 146% till 429 Mkr (174) och EBITDA-marginalen uppgick till 19,0% (15,8).
• Periodens resultat uppgick till 110 Mkr (125). 
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,53 kr (1,28) respektive 0,53 (1,27).
• Förslaget från Cherry AB:s styrelse till årsstämman är att, likt för verksamhetsåret 2016, ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2017.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 
• Den 10 januari 2018 bekräftade Cherry sin prognos för helåret 2017.
• Den 22 januari 2018 fastställde obligationsägarna nya villkor för Cherrys seniort säkerställt obligationslån 2016/2020 om upp till 200 miljoner euro (ISIN SE0008321616).
• Den 29 januari 2018 förvärvade Game Lounge den amerikanska sajten Slottracker.com

VD-kommentar: "Den starka utvecklingen för Cherry fortsatte under 2017. Vi har tagit marknadsandelar och våra bolag har stärkt sin position.   

Med ett år i som VD och koncernchef för Cherry konstaterar jag att Cherry kan redovisa ännu ett bra år, såväl ur finansiellt som operativt perspektiv. För ett år sedan skrev jag att det fanns otroligt mycket kvar att göra i spelindustrin och att det fina med Cherry är att de fem diversifierade affärsområdena spänner över hela spelindustrin och Cherry AB äger och förvaltar väldigt intressanta bolag. Vi har redan tagit vara på denna styrka och kommit en bit på väg i våra planer.

Ett år senare har jag samma känsla; mycket finns framför oss och Cherry är den naturliga aktören som kan tillvarata på alla dessa möjligheter. Vi ska fortsatt fokusera på bolag som drivs av otroligt starka och ambitiösa personer med en mix av entreprenörer och specialister där det är högt i tak. Kreativitet och hårt jobb driver produkterna framåt, vilket också gör att Cherrys affärsområden kan växa snabbare än deras respektive marknad.

Utöver de finansiella resultaten kan vi konstatera framgång i jämförelse med andra aktörer i branschen; på årets International Gaming Awards vann Cherry priset för Mobile Operator, ComeOn utsågs till Sports Betting Operator och Yggdrasil tog emot priset för Innovator Supplier of the Year.

Bra utveckling under året med potential till förbättringar 

Under 2017 har Cherry levererat en bra tillväxt av intäkterna om 104 procent, varav 27 procent är organisk.

Under året har vi integrerat verksamheten i B2C-bolaget ComeOn, Cherrys största förvärv genom tiderna, i vårt affärsområde Online Gaming. Till största del har arbetet gått enligt plan, men under en period i mitten av 2017 såg vi att bolagets kostnader, marknadsfokus och ledning inte levde upp till våra förväntningar. Efter en intensiv period under andra halvåret är bolaget tillbaka på den tillväxtkurva som vi vill se. Jag och ComeOn:s ledning har identifierat flera områden som prioriterade förbättrings­faktorer under 2018 och att dessa kommer att materialiseras under året.

I slutet av 2017 lanserade ComeOn en efterfrågad produkt på den svenska marknaden, Snabbare.com. På Snabbare.com kan spelare få en spännande casinoupplevelse utan tidskrävande registrering och med snabbare uttag av vinster. Mottagandet visar att denna typ av produkter uppskattas samt har en stor marknadspotential.

Hög aktivitet och förvärv inom spelutveckling

Yggdrasil avslutade ett starkt år med ett antal nya avtal och lanseringar av flera nya spel, inklusive den nygamla vertikalen bingo. Under 2018 lanseras bingospel med en mängd nya funktioner som fungerar smidigt i mobiltelefoner. Bolaget fortsatte att teckna viktiga kundlicensavtal med stora och etablerade operatörer och fler innovativa spel lanserades. Bolaget har genomfört betydande investeringar i marknadsföring och stärkta relationer med såväl operatörer som spelare. Resultatet blev det högsta antalet spelrundor någonsin och stora utbetalningar av jackpottar. Utvecklingen i reglerade marknader, som exempelvis Italien, har utvecklats över förväntan.

Under 2018 förnyar Yggdrasil spelupplevelsen av klassiska bordsspel som Blackjack, Roulette och Baccarat. Spelaren erbjuds en förstärkt upplevelse i virtuell 3D-miljö och kan interagera med en digital croupier. Först ut är Blackjack, ett spel där bolaget har använt sin egenutvecklade REDUX™ teknologi. Spelet kommer att innehålla möjligheten till så kallade sidebet samt egenskaper och karaktärer som är unika för respektive croupier.

Vi bedömer att Yggdrasils starka utveckling kommer att fortsätta och bolaget investerar nu i en mer robust organisation för att säkra tillväxten. Under 2017 har antalet medarbetare ökat med 99 personer och uppgick till 191 vid utgången av 2017, och en ny studio öppnade i Stockholm.

Vi tog ett strategiskt viktigt steg under kvartalet genom förvärvet av Highlight Games som breddar Cherrys verksamhet inom spelutveckling. Highlight Games utvecklar innovativa produkter för den virtuella sportspelsmarknaden både online och fysiskt, bland annat med innehåll från ligafotboll. Bolaget befinner sig i en spännande tidig fas, och arbetar intensivt med både utveckling och förberedelser inför att lansera sina produkter på flera marknader från andra kvartalet i år och framåt, vilket betyder att det dröjer innan bolaget genererar intäkter. Cherry gick in som betydande investerare och strategisk partner genom att initialt förvärva 25 procent av bolaget och äger nu 37,5 procent av aktierna i Highlight Games.

Online Marketing breddar sin marknad

Game Lounges verksamhet inom prestationsbaserad marknadsföring fortsätter växa i snabb takt med god lönsamhet. Vi ser att en stärkt sökmotorsoptimering, kombinerat med att vi bygger starka varumärken, ger en positiv effekt. På den japanska marknaden såg vi en kraftig ökning av antalet besökare men de bidrog marginellt till intäkterna under fjärde kvartalet. Planen är att fortsätta expandera verksamheten på flera nya geografiska marknader.

Under fjärde kvartalet breddades marknaden där bolagets kunnande kombineras med befintliga infrastrukturer för att ge låntagare kontakt med långivare med de villkor som passar låntagarens förutsättningar. Första steget in på detta segment togs i november genom förvärvet av den finska lånereferenssajten Lainat.fi.

Efter perioden investerade Game Lounge i ännu ett kompletterande segment, tjänster som optimerar spelandet för vana spelare som vill ha kontroll över sitt spelande. Med förvärvet av sajten slottracker.com kommer Game Lounge att fortsätta utveckla starka erbjudanden till spelbranschen samt till områden där bolagets unika kompetens gör skillnad.

Svenska spelutredningen i slutskede 

I början av december genomfördes en spelpolitisk utfrågning i svenska riksdagen. Branschens olika parter träffade kulturutskottet och fick svara på frågor och presentera sin syn på det förslag som utredningen lämnar över till regeringen. Tidplanen ligger fast, med ett licenssystem på plats från och med 1 januari 2019. Cherry upprepade att den föreslagna skattesatsen på 18 procent ligger i överkant. En legalisering av spel­marknaden med en hög kanaliseringsgrad bör vara huvudsyftet med regleringen. Storbritannien har framgångsrikt uppnått en 95 procent kanalisering, men med en skattesats på 15 procent. Tyvärr ser vi dessutom uppgifter om att Svenska Spel förbereder sig inför omregleringen genom att bland annat etablera ett verksamhets­område för licensspel. Vår bedömning är att detta kommer att försvåra ett effektivt genomförande av det nya regelverket.

Cherry bedömer vidare att förslaget på höjning av maxinsatsen inte är tillräckligt för att kompensera för de föreslagna kraftiga höjningarna av skatten på spelbord och licensavgiften. Vi ser därmed en stor risk att förslaget medför färre arbetstillfällen och en koncentration av verksamheten och besöksnäringen till storstäderna.

Investeringar i innovation

Sammanfattningsvis visade fjärde kvartalet att Cherry har en stark affärsmodell som kan leverera bra avkastning även under kortare period av svag utveckling inom ett affärsområde. Vi fortsätter att anstränga oss för att se och höra vad marknaden efterfrågar, att följa konsumentbeteenden och teknikutveckling är avgörande. Vi håller kontakten med entreprenörer som har bra idéer och vilja att växa med lönsamhet. Antalet förvärvskandidater visar på en stor återstående potential. Vi ser därför med tillförsikt fram emot att vidareförädla vår portfölj av investeringar i innovativa och framgångsrika verksamhet, som kan stärka vår position med en del i hela värdekedjan för spel." 

PRESENTATION AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉN 

Bokslutskommunikén kommenteras av verkställande direktör och koncernchef Anders Holmgren samt ekonomi- och finans­direktör Christine Rankin i en telefon­konferens den 16 februari 2018, kl 10:00 CET. Presentationsmaterial finns tillgängligt ca en timme tidigare på www.cherry.se. Presentationen kan följas via www.cherry.se och/eller www.financialhearings.com. För att delta via telefon, ring 08-5664 2698 (SE) eller +44 20 3008 9804 (UK).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Holmgren, CEO, tel: 0708 607 534, anders.holmgren@cherry.se
Christine Rankin, CFO, tel: 0765 399 492, christine.rankin@cherry.se
Anders Antonsson, IR & Kommunikation, tel: 0709 994 970, anders.antonsson@cherry.se

Den fullständiga bokslutskommunikén finns som bilaga samt på www.cherry.se

Denna information är sådan information som Cherry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks­förordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 februari 2018, kl. 07.30 CET.

Taggar:

Om oss

Cherry AB är ett innovativt och snabbväxande bolag med verksamhet inom spel, underhållning och media. Bolaget grundades 1963 och idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden: Online Gaming, Game Development, Online Marketing, Gaming Technology och Restaurangcasino. Koncernens målsättning är att växa organiskt och genom strategiska förvärv av snabbväxande företag. Cherry sysselsätter cirka 1 400 personer och har cirka 9 250 aktieägare. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet. Mer information finns på www.cherry.se.

Prenumerera