Cherry påkallar optionen att förvärva ytterligare 7,5 procent av aktierna i Almor

Cherry har kallat på optionen att förvärva ytterligare 7,5 procent av aktierna i det maltabaserade bolaget Almor Holding Limited (Almor), som driver onlinekasino och sportsbook mot de tysktalande marknaderna och vissa andra europeiska marknader. Cherry förvärvade 75 procent av aktierna i Almor i under 2015, och när förvärvet av ytterligare 7,5 procent är genomfört uppgår Cherrys ägarandel till 82,5 procent. Förvärvet av Almor har utvecklats bättre än förväntningarna och Cherry har övertid möjlighet att förvärva 100 procent av bolaget.

Köpeskillingen för aktierna i Almor Holding ska enligt överenskommelse utgöras av (i) 1 219 889,50 Euro som ska erläggas kontant samt (ii) nyemitterade aktier av serie B i Cherry AB (publ) vars värde skall motsvara cirka 11 717 891,50 kronor, vilket är baserat på en överenskommen, av Minoritetsägaren och Cherry AB (publ), fastställd aktiekurs om 307 kronor. Apportemissionen i Cherry AB (publ) behöver beslutas av aktieägarna på en bolagsstämma den 16 maj. Priset är baserat på en multipel av 5 gånger justerat rörelseresultat enligt avtal.

Cherry har genom en köpoption, rätt att förvärva resterande delen av Almor inom en tidsperiod på cirka tre år. Köpoptionerna för framtida förvärv av ytterligare aktier baseras på en multipel av 5 gånger rörelseresultat.

Denna information är sådan som Cherry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och AktieTorgets regelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Holmgren, VD/Koncernchef Cherry AB (publ), Telefon 0708-607 534, anders.holmgren@cherry.se

Carolina Haglund Strömlid Head of Investor Relations & Communication Cherry AB (publ), Telefon 0708-807 173, Email: carolina.stromlid@cherry.se


Cherry i korthet 

Cherry är ett innovativt och snabbväxande spelföretag grundat 1963 vars övergripande strategi är att skapa aktievärde genom att äga och utveckla snabbväxande och lönsamma bolag inom spel och casino. Idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden, Nätspel via Cherry iGaming, Prestationsbaserad Marknadsföring via Game Lounge, Spelteknologi via XCaliber, Spelutveckling via Yggdrasil Gaming och Restaurangcasino via Cherry Spelglädje. Bolagets målsättning är att växa organiskt och genom strategiska förvärv av snabbväxande företag. Cherry sysselsätter cirka 1 100 personer och har drygt 5 600 aktieägare. Bolagets B-aktie är listad på AktieTorget.    


Om oss

Cherry ska äga och utveckla snabbväxande och lönsamma företag inom spel och casino.

Prenumerera

Dokument & länkar