Cherry publicerar årsredovisning för 2017

Cherry AB (publ) – STO: CHER-B.ST – publicerar sin årsredovisning för 2017. Dokumentet inkluderar även Cherrys hållbarhetsrapport och bolagsstyrningsrapport och finns från och med idag tillgängligt via koncernens webbplats, www.cherry.se under fliken Investerare samt som bilaga till detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Antonsson, IR & Kommunikation, tel: 0709 994 970, anders.antonsson@cherry.se


Denna information är sådan som Cherry är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 april 2018 kl. 23:45 CET

CHERRY I KORTHET

Cherry är ett innovativt och snabbväxande spelföretag grundat 1963 med en övergripande strategi att skapa aktievärde genom att äga och utveckla snabbväxande och lönsamma bolag inom spel och casino. Idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärs­områden: Online Gaming, Game Development, Online Marketing, Gaming Technology, och Restaurangcasino. Bolagets målsättning är att växa organiskt och genom strategiska förvärv av snabbväxande företag. Cherry sysselsätter cirka 1 400 personer och har cirka 6 700 aktieägare. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet. Mer information finns på www.cherry.se.

Taggar:

Om oss

Cherry AB är ett innovativt och snabbväxande bolag med verksamhet inom spel, underhållning och media. Bolaget grundades 1963 och idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden: Online Gaming, Game Development, Online Marketing, Gaming Technology och Restaurangcasino. Koncernens målsättning är att växa organiskt och genom strategiska förvärv av snabbväxande företag. Cherry sysselsätter cirka 1 400 personer och har cirka 9 250 aktieägare. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet. Mer information finns på www.cherry.se.