Delårsrapport 3, 1 januari - 30 september 2015

Tredje kvartalet: Positiv EBIT på 11,0 mkr – Tillväxten för Nätspel 131 % och för Yggdrasil 339 %

 • Koncernens intäkter ökade med 71 % procent jämfört med föregående år och uppgick till 154,1 mkr (90,4). 72 procent (53) av koncernens intäkter utgörs av onlineverksamhet.
 • Lönsamheten förbättrades kraftigt och koncernen visade ett positivt resultat. EBITDA uppgick till 17,4 mkr (-3,0). EBIT uppgick till 11,0 mkr (-7,0).
 • Resultat efter skatt uppgick till 12,1 mkr (-8,8), motsvarande 0,65 kr (-0,69) per aktie efter utspädning och minoritet.
 • Nätspel ökade omsättningen med 131 procent och EBITDA uppgick till 14,5 mkr (-4,7).
 • Restaurangcasino ökade omsättningen med 13 procent och EBITDA med 7 procent till 5,3 mkr (5,0).
 • Yggdrasil Gaming ökade omsättningen med 339 procent och EBITDA uppgick till 1,9 mkr (-1,4). September månad var första månaden med en positiv EBIT. Yggdrasil har inlett ansökan för en operatörslicens i UK.
 • I juli förvärvades 71 procent av aktierna i maltabaserade bolaget Almor Holding Limited, ett onlinekasino med en ledande ställning på de tysktalande marknaderna.
 • I juli förvärvade Cherryägda Game Lounge en ledande finsk affiliates domäner och affiliateavtal. Förvärvet förväntas öka EBITDA med mer än 600 000 euro per år och ta in mer än 10 000 nya deponerande kunder till Cherry och andra operatörer över tre år.

Delårsperioden: Stark tillväxt inom samtliga affärsområden och positiv EBITDA

 • Koncernens intäkter ökade med 49 % procent jämfört med föregående år och uppgick till 356,2 mkr (239,8). 67 procent (54) av koncernens intäkter utgörs av onlineverksamhet.
 • Lönsamheten förbättrades markant och EBITDA uppgick till 12,5 mkr (-11,4). EBIT uppgick till -3,1 mkr (-22,3).
 • Resultat efter skatt uppgick till -6,4 mkr (-24,0), motsvarande -0,72 kr (-1,84) per aktie efter utspädning och minoritet.
 • Nätspel ökade omsättningen med 83 procent och EBITDA uppgick till 6,4 mkr (-14,0).
 • Restaurangcasino ökade omsättningen med 11 procent och ökade EBITDA med 20 procent till 14,5 mkr (12,1).
 • Yggdrasil Gaming ökade omsättningen med 215 procent och EBITDA uppgick till 0,3 mkr (-3,2).
 • I slutet av januari 2015 förvärvade Cherry 51 procent av aktierna i affiliatebolaget Game Lounge Ltd. Förvärvet förväntas möjliggöra för Cherry att snabbt öka antalet kunder till en betydligt lägre kostnad per kund än tidigare.

Händelser efter rapportperioden:

 • Den 1 oktober lanserades Cherrys andra white label-sajt, SuomiCasino.com, i samarbete med Game Lounge.
 • I oktober förvärvade Cherry ytterligare 4 procent av aktierna i det maltabaserade bolaget Almor Holding Limited, som driver onlinekasinon mot de tysktalande marknaderna. Efter förvärvet uppgår Cherrys ägarandel till 75 procent.

VD kommenterar tredje kvartalet
Vi är nöjda med att kunna visa en stark tillväxt och vinst för tredje kvartalet. Våra strategiska förvärv har integrerats på ett bra sätt inom Cherry och samtliga affärsområden visar nu vinst. Tredje kvartalet visar fortsatt på mycket god tillväxt och omsättningen för koncernen ökade med 71 procent. Cherrys onlineverksamhet fortsätter växa och står nu för 72 procent (53) av koncernens omsättning och förväntas växa snabbare än marknaden framöver. 

Cherrys affärsområde Nätspel uppnådde under tredje kvartalet en stark tillväxt på 131 procent och visar återigen vinst. Vårt arbete med att förbättra spelupplevelsen, leverera spelglädje och öka vår kundlojalitet börjar ge resultat. Vi ser en stark tillväxt på mobilt spel och kommer fortsätta att förbättra vårt mobila erbjudande. Ytterligare synergier förväntas när Almors varumärken migreras till Cherrys plattform. Nätspel är idag väl positionerat, med en väl fungerande och flexibel plattform, där nya produkter lätt kan integreras och nya skins kan läggas till. Vi kan därför med begränsad kostnadsökning växa i volym och öka vår vinst. Cherry har idag tre licenser via Malta, Curacao, och Schleswig Holstein och har för avsikt att söka lokala licenser på de marknader där Cherry har stor volym eller på nya marknader där Cherry förväntar sig en stark tillväxt.

Yggdrasil har utvecklats starkt under kvartalet och september var första månaden med en positiv EBIT. Yggdrasil har under kvartalet levererat tre nya kvalitetsspel (Holmes and the Stolen Stones™, Vikings Go Wild™ och Chibeasties), vilka mottagits väl av både kunder och operatörer. Under tredje kvartalet ökade intäkterna med 339 procent och ett nytt avtal tecknades. Utöver detta tecknades två nya avtal avseende Yggdrasils populära progressiva jackpottspel, Joker Millions. Under kvartalet betalades den första jackpotten ut för Joker Millions. Vinsten uppgick till € 720 000 och betalades ut på EuroSlots.com. Yggdrasil har tagit beslutet att släppa samtliga spel på den nya plattformen iSENSE 2.0, baserad på HTML5, vilket ger möjlighet att släppa spelen samtidigt på dator, surfplatta och mobil, samt ger spelen en bättre och snabbare prestanda. Detta gör att operatörerna har större möjlighet att nå sina spelare i samband med marknadskampanjer. Under kvartal 3 har bolaget inlett ansökan för en operatörslicens i UK. Yggdrasil har som avsikt att årligen leverera minst 12 spel till marknaden och kommande spel ser spännande ut. I takt med att nya operatörer driftsätts, fler spel lanseras hos redan existerande kunder och spelportföljen växer, så kommer Yggdrasils intäkter och vinst att öka.

Restaurangcasino fortsätter imponera med en positiv utveckling. Under tredje kvartalet levererade verksamheten en stabil tillväxt och ökade sitt resultat med 9 procent. Vidareutbildning av personalen och vidareutveckling av verksamheten har lett till stärkta nyckeltal under året. I juli höjdes arbetsgivaravgifterna för unga vilket över tid kommer drabba branschen och Restaurangcasinos lönsamhet. Ökningen av arbetsgivaravgiften för unga kommer att delas med krögarna, men det kommer också leda till att fler spelställen blir olönsamma. Därför krävs en insatshöjning inom Restaurangcasino. Vi har påbörjat ett arbete för att verka för insatshöjning och politiker har uppmärksammats på problematiken och utmaningen för branschen. En motion har under hösten lämnats in av Jan R Andersson (M), med en föreslagen höjning av insatsen från dagens nivå på 70 kronor till 200 kronor. Motionen förväntas behandlas under våren 2016.

En nyordning krävs på den svenska spelmarknaden. Senaste utspelet är att en ny svensk spellagstiftning beräknas vara på plats till juli 2018. Vi är positiva till att generaldirektör Håkan Hallstedt utsetts till att leda den nya spelutredningen. Cherry välkomnar en spelmarknad som är öppen för alla, med transparenta och ansvarstagande aktörer, och vi vill skapa fler jobb i Sverige och konkurrera på justa villkor.

Cherrys mål är att fortsatt växa snabbare än marknaden både via förvärv och organiskt, med fokus på att snabbt öka lönsamheten. Vi ser nu fram emot att fortsätta sprida spelglädje, både via nätet och på krogen!

Fredrik Burvall, VD

Valberedning
I enlighet med beslut vid Cherrys årsstämma den 12 maj 2015 har medlemmarna i valberedning inför årsstämman 2016 utsetts.

Följande valberedning har bildats, baserat på ägandet den 30 september 2015: John Wattin (utsedd av familjen Hamberg), Morten Klein (utsedd av Klein Group AS), Pontus Lindwall (utsedd av familjen Kling) samt Rolf Åkerlind (ordförande Cherry AB). Valberedningen representerar tillsammans 45,2 procent av antalet röster och 33,6 procent av antalet aktier i Cherry AB.Delårsrapport 2015 Q3 - 2015-11-10 REV ADelårsrapport 2015 Q3 - 2015-11-10 REV A

Valberedningens uppgift är att inför kommande årsstämma 2015 framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvoden, styrelsens sammansättning, styrelsens ordförande, i förekommande fall revisor(-er), arvode till revisor(-er) samt ordförande på årsstämman. Vidare ska valberedningen lämna förslag på ny instruktion för valberedningen till nästkommande årsstämma.

Aktieägare som vill kontakta valberedningen gör detta lämpligen med e-mail till valberedningen@cherry.se eller med brev till Cherry AB, Valberedningen, Blekholmstorget 30, 111 64 Stockholm.

För mer information hänvisar vi till den fullständiga delårsrapporten: http://cherry.se/finansiella-rapporter/


Stockholm den 10 november 2015
Fredrik Burvall
VD Cherry AB (publ)
Telefon +46 8-514 969 52,
fredrik.burvall@cherry.se

Cherry i korthet

Cherry är ett spelföretag grundat 1963 som erbjuder casino och lotterier på nätet (www.CherryCasino.com, www.EuroLotto.com, www.EuroSlots.com, www.SpilleAutomater.com, www.NordicSlots.com, www.NorgesSpill.com, www.SveaCasino.com, www.SuomiCasino.com, www.Sunmaker.com, www.SunnyPlayer.com och www.KingPlayer.com), affiliate-verksamhet genom Game Lounge samt utveckling av spel (www.Yggdrasil.com) via bolag på Malta. Cherry är marknadsledande inom casino på restauranger och nattklubbar i Sverige. Cherry sysselsätter runt 750 personer och har drygt 2 900 aktieägare. Bolagets B-aktie är listad på AktieTorget.

Om oss

Cherry AB är ett innovativt och snabbväxande bolag med verksamhet inom spel, underhållning och media. Bolaget grundades 1963 och idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden: Online Gaming, Game Development, Online Marketing, Gaming Technology och Restaurangcasino. Koncernens målsättning är att växa organiskt och genom strategiska förvärv av snabbväxande företag. Cherry sysselsätter cirka 1 400 personer och har cirka 9 250 aktieägare. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet. Mer information finns på www.cherry.se.