Delårsrapport januari–mars 2018

Stark tillväxt och resultatutveckling

FÖRSTA KVARTALET
• Koncernens intäkter ökade med 26% och uppgick till 681 Mkr (541), varav den organiska tillväxten uppgick till 25% (44).
• Lönsamheten förbättrades och EBITDA ökade med 131% till 192 Mkr (83) och EBITDA-marginalen uppgick till 28% (15).
• Periodens resultat uppgick till 89 Mkr (36).
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,96 kr (0,24) respektive 0,96 kr (0,24).
• Den 1 januari 2018 förvärvade ComeOn bolaget Get Lucky Ltd.
• Den 29 januari 2018 förvärvade Game Lounge sajten Slottracker.com.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
• Den 12 april 2018 förvärvade Game Lounge SEO-specialisten TodaysWeb.
• Den 16 april 2018 fastställde ägarna till Cherrys seniort säkerställt obligationslån 2016/2020 om upp till 200 miljoner euro (ISIN SE0008321616) den föreslagna tidplanen för den koncerninterna legala omstruktureringen.
• Den 25 april utsågs Lahcene Merzoug till ny VD för ComeOn.
• Den 26 april 2018 offentliggjorde Cherry nytt datum för årsstämman: 30 maj 2018.
• Den 30 april kallade Cherry på sin option på att förvärva ytterligare 7,5 procent av Almor Holding Ltd, med varumärkena Sunnyplayer och Sunmaker. Efter förvärvet äger Cherry 90,0 procent av aktier i Almor.

VD-kommentar

Vi kan se fram emot ännu ett händelserikt år

Första kvartalet 2018 visar att Cherrys affärsmodell ger bra resultat. Tillväxten fortsatte med stärkt lönsamhet, och vi bedömer att det finns goda förutsättningar för att 2018 blir ett bra år för Cherrys aktieägare.

Cherrys affärsidé är att skapa aktieägarvärde genom att äga och utveckla snabbväxande företag inom spel, underhållning och media. Under 2017 har vi tagit flera små och stora steg för att stärka befintliga marknadspositioner samtidigt som vi har satsat framåt. Jag är stolt över den entreprenörkraft som finns bland medarbetarna i alla koncernens bolag. Det är en av de viktigaste förklaringarna till att vi kan erbjuda kunderna bra produkter och har en stabil finansiell grund för vår fortsatta utveckling.

Det första kvartalet 2018 var en bra start på ett år som jag bedömer har goda förut-sättningar att bli händelserikt. Inom Cherrys affärsområden pågår arbetet med att lansera flera nya produkter som vi tror kommer att skapa intresse hos befintliga kunder, och lika viktiga är de satsningar flera av bolagen gör inom nya marknadssegment. Även för vår bransch är 2018 ett år med flera händelser som kommer att ha betydelse. Vi ser pågående diskussioner kring regleringar av spelmarknaden i olika länder, lagstiftning som på olika sätt påverkar de spelbolag som verkar inom branschen samt att kundernas efterfrågan och förväntningar förändras snabbare än tidigare.

STARK UTVECKLING UNDER INLEDNINGEN AV 2018
Koncernens intäkter under det första kvartalet 2018 ökade med 26 procent, varav 25 procent är organisk. EBITDA-resultatet ökade med 131 procent, från 83 Mkr till 192 Mkr. Utöver det kontinuerliga arbetet med att stärka lönsamheten är den främsta förklaringen till denna förbättring pågående effektiviseringsåtgärder inom ComeOn, ett bolag inom affärsområde Online Gaming. Affärsområdets intäkter det första kvartalet ökade 18 procent jämfört med samma kvartal 2017, medan resultatet förbättrades avsevärt, från 57 Mkr till 143 Mkr, en ökning med 151 procent.

Efter kvartalets utgång har vi meddelat att ComeOn har utsett Lahcene Merzoug till ny VD. Jag är glad över att bolaget har hittat en bra kandidat till denna viktiga position och ser fram emot att kunna välkomna Lahcene till oss. Det är också glädjande att ComeOns tillförordnade VD, Tomas Johansson, kommer att fortsätta som rådgivare inom Cherry-koncernen, dels för att under en övergångsperiod bistå Lahcene och övriga i ComeOns ledningsgrupp, dels för att medverka till att stärka och bredda Cherrys marknadsposition inom spel, media och underhållning.

Samtliga bolag utvecklas bra och jag vill speciellt lyfta fram den vändning som den nya ledningen inom ComeOn har genomfört på kort tid samt Yggdrasil Gaming som kontinuerligt levererat spel och verktyg som etablerat sig som standard och som alla etablerade speloperatörer måste ha med i sitt erbjudande. På branschens största träffpunkt, ICE i London, hade Yggdrasil en markant närvaro och många tog chansen att spela bolagets förnyade bordsspel i 3D-miljö. Det tredje bolag som utvecklas speciellt starkt är Game Lounge som växer starkt organiskt och har även genomfört en del kompletterande förvärv som Slottracker.com och, i april, sökmotorspecialisten TodaysWeb.

Under de närmaste månaderna kommer Highlight Games att lansera sitt fotbollsspel, SOCCERBET i Italien, en av Europas största spelmarknader. Spelet är en sportsbook som bygger på en unik kombination av filmade klipp från europeisk ligafotboll och kan spelas både online och i spelbutiker, vilket ligger nära känslan av att se direktsända fotbolls¬matcher. Vi förväntar oss att spelet ska nå såväl befintliga som nya kundkategorier och kunna introduceras i ytterligare länder.

INNOVATIVA INSATSER
Med vår nyfikenhet och vårt marknadskunnande ska Cherry stärka och utveckla sin position inom spel, underhållning och media. Vi vill bli den självklara partnern för de entreprenörer som arbetar inom denna bransch. Cherry kan erbjuda en stark plattform och ge stöd till idéer och produkter, från start till marknadslansering samt etablering av en hållbar och långsiktig verksamhet. Jag ser fram emot att delta i Cherrys satsningar som kan skapa många nya affärsmöjligheter och bolag som fortsätter att leda utvecklingen som Cherry gjort sedan starten 1963.

MARKNADSUTSIKT

Spelmarknaden befinner sig i en stark tillväxt och Cherry bedömer att efterfrågan i koncernens största geografiska marknader kommer att fortsätta utvecklas positivt. Koncernen studerar kontinuerligt förutsättningar för nya affärer inom relaterade verksamhetsområden och geografiska marknader inom och utom Europa.

Koncernens fokus ligger på att skapa aktieägarvärden genom att vara en aktiv part i utvecklingen av nya och befintliga bolag inom sektorn spel, media och underhållning. Målet är att bolagen ska bli marknadsledare inom sitt respektive område genom att bygga sin verksamhet på kärnvärdena entreprenörskap, ansvar och engagemang. Detta är viktiga förutsättningar för att koncernen ska nå sina finansiella mål och fortsätta den framgångsrika lönsamma tillväxt, genom organisk såväl som förvärv, i befintliga och nya vertikaler respektive geografiska marknader.

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

Delårsrapporten kommenteras av verkställande direktör och koncernchef Anders Holmgren samt ekonomi- och finansdirektör Christine Rankin i en telefonkonferens den 3 maj 2018, kl 10:00. Presentationsmaterial finns tillgängligt ca en timme tidigare på www.cherry.se. Presentationen kan följas via www.cherry.se och/eller www.financialhearings.com. För att delta via telefon, ring 08-503 365 62 (SE) eller +44 203 008 9802 (UK).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Holmgren, CEO, tel: 0708 607 534, anders.holmgren@cherry.se
Christine Rankin, CFO, tel: 0765 399 492, christine.rankin@cherry.se
Anders Antonsson, IR & Kommunikation, tel: 0709 994 970, anders.antonsson@cherry.se

Den fullständiga delårsrapporten finns som bilaga samt på www.cherry.se

CHERRY I KORTHET

Cherry är ett innovativt och snabbväxande bolag med verksamhet inom spel, underhållning och media. Bolaget grundade 1963 och idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden: Online Gaming, Game Development, Online Marketing, Gaming Technology, ochRestaurangcasino. Koncernens målsättning är att växa organiskt och genom strategiska förvärv av snabbväxande företag. Cherry sysselsätter cirka 1 400 personer och har cirka 6 700 aktieägare. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet. Mer information finns på www.cherry.se.

Taggar:

Om oss

Cherry AB är ett innovativt och snabbväxande bolag med verksamhet inom spel, underhållning och media. Bolaget grundades 1963 och idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden: Online Gaming, Game Development, Online Marketing, Gaming Technology och Restaurangcasino. Koncernens målsättning är att växa organiskt och genom strategiska förvärv av snabbväxande företag. Cherry sysselsätter cirka 1 400 personer och har cirka 9 250 aktieägare. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet. Mer information finns på www.cherry.se.

Prenumerera