Game Lounge förvärvar lånesajt och expanderar med nytt affärssegment

Cherry AB (publ) – STO: CHER-B.ST – meddelar att bolagets dotterbolag Game Lounge har förvärvat lånejämförelsesajten Lainat.fi. Sajten blir en viktig del i Game Lounges nya affärssegment "Lån" som startar sin verksamhet under november månad.

Ett av Europas ledande affiliate-bolag, Game Lounge, tar steget in i lånebranschen. Bolaget är i slutfasen med att rekrytera personer med gedigen erfarenhet från lånebranschen och för att bygga upp det nya affärs-segmentet ”Lån”. Köpeskillingen hänförlig till Lainat.fi uppgår till 175 000 euro.

”Vi har länge haft ögonen på lånebranschen och ser stora möjligheter att använda vår befintliga verksamhet och unika kunskap om onlinemarknadsföring i ytterligare en bransch som kännetecknas av breda kontaktytor med stort antal kunder och konsumenter. Det känns naturligt att ta klivet in i nya branscher där man kan jämföra bolag eller tjänster. Det spelar ingen roll om det är spelbolag eller banker, produkterna är nästan identiska. Förvärvet av sajten Lainat.fi från Maltabaserade Tumes Media Limited blir startpunkten för ett nytt område där det finns stor potential. Jag ser detta som ett bra steg att etablera Game Lounge på fler marknader och vi kommer framöver att titta på möjligheten att använda våra verktyg för expandera ytterligare inom nya verksamheter”, säger Jonas Cederholm, VD för Game Lounge.

Game Lounge ingår i Cherrys affärsområde Online Marketing (tidigare Prestationsbaserad marknadsföring) och redovisade intäkter om 44,6 Mkr för tredje kvartalet med en EBITDA-marginal om 75 procent. Bolaget har byggt upp en stark organisation med fokus på organisk tillväxt och hög lönsamhet.

”Vi är mycket nöjda med utvecklingen inom Online Marketing. De har visat att deras spetskompetens inom sökoptimering och marknadsföring är en framgång som kan fortsätta växa snabbt med stark lönsamhet. De har en bra bas och har identifierat synergier för att utveckla Game Lounge ännu snabbare i framtiden”, säger Anders Holmgren, VD och koncernchef för Cherry AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Cederholm, VD Game Lounge, tel +356 99170863, jonas@gamelounge.com
Anders Antonsson, IR & Kommunikation, tel 0709 994 970, anders.antonsson@cherry.se

Denna information är sådan som Cherry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 9 november 2017, klockan 10:00 CET.

CHERRY I KORTHET
Cherry är ett innovativt och snabbväxande spelföretag grundat 1963 med en övergripande strategi att skapa aktievärde genom att äga och utveckla snabbväxande och lönsamma bolag inom spel och casino. Idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden: Online Gaming, Game Development, Online Marketing, Gaming Technology, och Restaurangcasino. Bolagets målsättning är att växa organiskt och genom strategiska förvärv av snabbväxande företag. Cherry sysselsätter cirka 1 100 personer och har cirka 6 900 aktieägare. Bolagets B–aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet. Mer information finns på www.cherry.se.

Taggar:

Om oss

Cherry AB är ett innovativt och snabbväxande bolag med verksamhet inom spel, underhållning och media. Bolaget grundades 1963 och idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden: Online Gaming, Game Development, Online Marketing, Gaming Technology och Restaurangcasino. Koncernens målsättning är att växa organiskt och genom strategiska förvärv av snabbväxande företag. Cherry sysselsätter cirka 1 400 personer och har cirka 9 250 aktieägare. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet. Mer information finns på www.cherry.se.

Prenumerera

Dokument & länkar