Inbjudan till Cherrys presentation av bokslutskommuniké januari–december 2017

Cherry AB (publ) – STO: CHER-B.ST – kommer att publicera sin bokslutskommuniké för perioden januari–december 2017 fredagen den 16 februari 2018, cirka kl 07:30 CET. En webbsänd telefon­konferens hålls samma dag, kl 10:00 CET.  

Bolagets VD och koncernchef, Anders Holmgren, och ekonomi- och finanschef, Christine Rankin, presenterar och kommenterar rapporten. Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor. Presentationen sker på engelska via en telefonkonferens som kan följas live via en webbsändning på www.cherry.se. Delårsrapport och presentationsmaterial kommer även att finnas tillgängligt på Cherrys webbplats.

Frågor kan ställas genom att ringa nedanstående telefonnummer eller skrivas i frågefältet som finns på samma sida som webbsändningen.

För att delta, vänligen ring:
Från Sverige: 08-5664 2698
Från Storbritannien: +44 20 3008 9804

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Antonsson, IR & Kommunikation: 0709 994 970, anders.antonsson@cherry.se

CHERRY I KORTHET

Cherry är ett innovativt och snabbväxande spelföretag grundat 1963 med en övergripande strategi att skapa aktievärde genom att äga och utveckla snabbväxande och lönsamma bolag inom spel och casino. Idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden: Online Gaming, Game Development, Online Marketing, Gaming Technology, och Restaurangcasino. Bolagets målsättning är att växa organiskt och genom strategiska förvärv av snabbväxande företag. Cherry sysselsätter cirka 1 100 personer och har cirka 6 900 aktieägare. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet. Mer information finns på www.cherry.se.

Taggar:

Om oss

Cherry AB är ett innovativt och snabbväxande bolag med verksamhet inom spel, underhållning och media. Bolaget grundades 1963 och idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden: Online Gaming, Game Development, Online Marketing, Gaming Technology och Restaurangcasino. Koncernens målsättning är att växa organiskt och genom strategiska förvärv av snabbväxande företag. Cherry sysselsätter cirka 1 400 personer och har cirka 9 250 aktieägare. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet. Mer information finns på www.cherry.se.

Prenumerera

Dokument & länkar