Inbjudan till Cherrys presentation av rapporten för tredje kvartalet 2017

Cherry AB (publ) – STO: CHER-B.ST – kommer att publicera sin delårsrapport för perioden januari–september 2017 onsdagen den 8 november 2017, cirka kl 07:30 CET. En webbsänd telefonkonferens hålls dagen efter, torsdagen den 9 november, kl 11:00 CET.

Bolagets VD och koncernchef, Anders Holmgren, och ekonomi- och finanschef, Christine Rankin, presenterar och kommenterar rapporten. Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor. Presentationen sker på engelska via en telefonkonferens som kan följas live via en webbsändning på www.cherry.se. Delårsrapport och presentationsmaterial kommer även att finnas tillgängligt på Cherrys webbplats.

Frågor kan ställas genom att ringa nedanstående telefonnummer eller skrivas i frågefältet som finns på samma sida som webbsändningen.

För att delta, vänligen ring:
Från Sverige: 08-5664 2693
Från Storbritannien: +44 20 3008 9807

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carolina Haglund Strömlid, IR & Communications: 0708 807 173, carolina.stromlid@cherry.se

Taggar:

Om oss

Cherry AB är ett innovativt och snabbväxande bolag med verksamhet inom spel, underhållning och media. Bolaget grundades 1963 och idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden: Online Gaming, Game Development, Online Marketing, Gaming Technology och Restaurangcasino. Koncernens målsättning är att växa organiskt och genom strategiska förvärv av snabbväxande företag. Cherry sysselsätter cirka 1 400 personer och har cirka 9 250 aktieägare. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet. Mer information finns på www.cherry.se.

Prenumerera