Korrigering av Cherrys resultat per aktie för första kvartalet 2018

Cherry AB (publ) – STO: CHER-B.ST – korrigerar siffran avseende resultat per aktie för perioden januari–mars 2018.Resultat per aktie före respektive efter utspädning ska vara 0,79 SEK.

Cherrys kvartalsrapport för perioden januari–mars 2018, publicerad den 3 maj 2018, har korrigerats avseende resultat per aktie före respektive efter utspädning för perioden. Resultat per aktie ska vara 0,79 SEK, ej 0,96 SEK. En korrekt tabell finns i pressmeddelandet och på bolagets webbplats finns en korrigerad version av den kompletta delårsrapporten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Holmgren, CEO, tel: 0708 607 534, anders.holmgren@cherry.se
Christine Rankin, CFO, tel: 0765 399 492, christine.rankin@cherry.se
Anders Antonsson, IR & Kommunikation: 0709 994 970, anders.antonsson@cherry.se


Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj 2018 kl. 15:00 CET.


CHERRY I KORTHET

Cherry är ett innovativt och snabbväxande bolag med verksamhet inom spel, underhållning och media. Bolaget grundade 1963 och idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden: Online Gaming, Game Development, Online Marketing, Gaming Technology, och Restaurangcasino. Koncernens målsättning är att växa organiskt och genom strategiska förvärv av snabbväxande företag. Cherry sysselsätter cirka 1 400 personer och har cirka 6 700 aktieägare. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet. Mer information finns på www.cherry.se.

Taggar:

Om oss

Cherry AB är ett innovativt och snabbväxande bolag med verksamhet inom spel, underhållning och media. Bolaget grundades 1963 och idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden: Online Gaming, Game Development, Online Marketing, Gaming Technology och Restaurangcasino. Koncernens målsättning är att växa organiskt och genom strategiska förvärv av snabbväxande företag. Cherry sysselsätter cirka 1 400 personer och har cirka 9 250 aktieägare. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet. Mer information finns på www.cherry.se.