Ökning av antalet B-aktier till följd av apportemission för aktier i Almor Holding Ltd

Cherry AB (publ) (Cherry) – STO: CHER-B.ST – har slutfört förvärvet av ytterligare 7,5 procent av aktierna i Almor Holding Ltd (Almor), i enlighet med beslut av årsstämman 2018. Som en del i denna transaktion har en riktad nyemission om 299 504 aktier av serie B i Cherry AB genomförts.

Cherry meddelade den 30 april 2018 att bolaget beslutat att förvärva ytterligare 7,5 procent av aktierna i det maltabaserade bolaget Almor som driver onlinekasino och sportsbook framförallt mot tysktalande marknader. Köpeskillingen består av en kombination av kontanter och nyemitterade aktier i Cherry AB. Den kontanta delen uppgick till 2 197 089 euro (motsvarande 21 038 462 kronor baserat på Europeiska centralbankens genomsnittliga referensväxelkurs för 2017) och betalades den 8 juni 2018. Antalet nyemitterade aktier av serie B uppgår till 299 504. Aktierna är betalning för resterande köpeskilling om 2 197 089 euro och tecknas av säljarna av aktierna i Almor. Cherry innehar en total andel om 90 procent av aktierna Almor.

Det totala antalet aktier i Cherry uppgår till 104 114 009 aktier, representerande totalt 149 006 009 röster, fördelat på 4 988 000 A-aktier och 99 126 009 B-aktier. Det totala registrerade aktiekapitalet i Cherry uppgår till 11 452 541 kronor. Bolaget innehar inga egna aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christine Ranking, CFO, christine.rankin@cherry.se
Anders Antonsson, IR & Kommunikation, tel: 0709 994 970, anders.antonsson@cherry.se


Denna information är sådan som Cherry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra ovanstående information enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 14 juni 2018, klockan 14:45 CET.

CHERRY I KORTHET

Cherry är ett innovativt och snabbväxande bolag med verksamhet inom spel, underhållning och media. Bolaget grundade 1963 och idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden: Online Gaming, Game Development, Online Marketing, Gaming Technology, och Restaurangcasino. Koncernens målsättning är att växa organiskt och genom strategiska förvärv av snabbväxande företag. Cherry sysselsätter cirka 1 400 personer och har cirka 6 700 aktieägare. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet. Mer information finns på www.cherry.se.

Taggar:

Om oss

Cherry AB är ett innovativt och snabbväxande bolag med verksamhet inom spel, underhållning och media. Bolaget grundades 1963 och idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden: Online Gaming, Game Development, Online Marketing, Gaming Technology och Restaurangcasino. Koncernens målsättning är att växa organiskt och genom strategiska förvärv av snabbväxande företag. Cherry sysselsätter cirka 1 400 personer och har cirka 9 250 aktieägare. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet. Mer information finns på www.cherry.se.

Prenumerera