Ökning av antalet B-aktier till följd av kvittningsemission för aktier i Game Lounge Ltd

Cherry AB (publ) (Cherry) – STO: CHER-B.ST – har slutfört förvärvet av 44 procent av aktierna i Game Lounge Ltd, i enlighet med beslut av årsstämman 2018. Som en del i denna transaktion har en riktad nyemission om 1 554 017 aktier av serie B i Cherry genomförts.

Cherry meddelade den 22 december 2017 att bolaget beslutat att förvärva ytterligare 44 procent av aktierna i det ledande affiliatebolaget Game Lounge Ltd. Köpeskillingen består av en kombination av kontanter och nyemitterade aktier i Cherry. Den kontanta delen uppgick till 9 825 631 euro (motsvarande 94 646 375 kronor baserat på Europeiska centralbankens genomsnittliga referensväxelkurs för 2017) och betalades den 30 april 2018. Antalet nyemitterade aktier av serie B uppgår till 1 554 017. Aktierna är betalning för resterande köpeskilling om 9 825 631 euro och tecknas av säljarna av aktierna i Game Lounge Ltd. Cherry innehar en total andel om 95 procent av aktierna i Game Lounge Ltd.

Det totala antalet aktier i Cherry uppgår till 105 668 026 aktier, representerande totalt 150 560 026, fördelat på 4 988 000 A-aktier och 100 680 026 B-aktier. Det totala registrerade aktiekapitalet i Cherry uppgår till 11 623 483 kronor. Bolaget innehar inga egna aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christine Rankin, CFO, christine.rankin@cherry.se
Anders Antonsson, IR & Kommunikation, tel: 0709 994 970, anders.antonsson@cherry.se


Denna information är sådan som Cherry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra ovanstående information enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 14 juni 2018, klockan 14:46 CET.

CHERRY I KORTHET

Cherry är ett innovativt och snabbväxande bolag med verksamhet inom spel, underhållning och media. Bolaget grundade 1963 och idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden: Online Gaming, Game Development, Online Marketing, Gaming Technology, och Restaurangcasino. Koncernens målsättning är att växa organiskt och genom strategiska förvärv av snabbväxande företag. Cherry sysselsätter cirka 1 400 personer och har cirka 6 700 aktieägare. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet. Mer information finns på www.cherry.se.

Taggar:

Om oss

Cherry AB är ett innovativt och snabbväxande bolag med verksamhet inom spel, underhållning och media. Bolaget grundades 1963 och idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden: Online Gaming, Game Development, Online Marketing, Gaming Technology och Restaurangcasino. Koncernens målsättning är att växa organiskt och genom strategiska förvärv av snabbväxande företag. Cherry sysselsätter cirka 1 400 personer och har cirka 9 250 aktieägare. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet. Mer information finns på www.cherry.se.

Prenumerera