Utbetalning av ”consent fee” för Cherrys obligationslån

Cherry AB (publ):s – STO: CHER-B.ST - seniort säkerställt obligationslån 2016/2020 om upp till 200 000 000 euro (ISIN SE0008321616).    

Den 22 december 2017 skickades ett meddelande om skriftligt förfarande till obligationsinnehavarna med en begäran om att genomföra vissa ändringar av obligationsvillkoren. Denna begäran godkändes den 22 januari 2018 och som en effekt ska en så kallad consent fee betalas till de obligationsägare som var registrerade i Euroclear Swedens obligationsregister vid avstämningsdatum. Detta datum var ursprungligen satt till den 29 januari 2018 och har nu ändrats till den 2 februari 2018 och utbetalning av consent fee kommer att ske den 9 februari 2018 via Euroclear Swedens system.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Holmgren, CEO, tel: 0708 607 534, anders.holmgren@cherry.se
Christine Rankin, CFO, tel: 0765 399 492, christine.rankin@cherry.se
Anders Antonsson, IR & Kommunikation, tel: 0709 994 970, anders.antonsson@cherry.se

Denna information är sådan som Cherry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 5 februari 2018, klockan 11:00 CET.  

Taggar:

Om oss

Cherry AB är ett innovativt och snabbväxande bolag med verksamhet inom spel, underhållning och media. Bolaget grundades 1963 och idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden: Online Gaming, Game Development, Online Marketing, Gaming Technology och Restaurangcasino. Koncernens målsättning är att växa organiskt och genom strategiska förvärv av snabbväxande företag. Cherry sysselsätter cirka 1 400 personer och har cirka 9 250 aktieägare. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet. Mer information finns på www.cherry.se.

Prenumerera

Dokument & länkar