Valberedning har utsetts i Cherry AB (publ)

Cherry AB (publ) – STO: CHER-B.ST – meddelar att ledamöterna inför Cherry AB:s årsstämma 2018 har utsetts.

Årsstämman 2017 i Cherry AB har antagit principer för utseende av valberedning. Cherry AB:s valberedning ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den 30 september varje år samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde.

Valberedningen 2018 består av följande ledamöter:

Jeremy Xuereb, utsedd av Prunus Avium Ltd
Pontus Lindvall, utsedd av Per Hamberg
Rolf Åkerlind, utsedd av Lars Kling
Morten Klein, styrelseordförande i Cherry AB

Tillsammans representerar de tre ägarrepresentanterna i valberedningen cirka 40 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt störste aktieägaren, såvida valberedningens ledamöter inte enas om annat. Styrelseledamot ska dock inte vara valberedningens ordförande. Bolagets styrelseordförande har valt att avstå sin rösträtt i valberedningen.

Årsstämman kommer att äga rum den 9 maj 2018 i Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det per post till Cherry AB, Att: Valberedningen, Stureplan 19, 111 45 Stockholm eller per e-post till ebba.ahlgren@cherry.se.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carolina Haglund Strömlid, IR & Communications: 0708 807 173, carolina.stromlid@cherry.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 6 november 2017, klockan 11:00 CET.

Taggar:

Om oss

Cherry AB är ett innovativt och snabbväxande bolag med verksamhet inom spel, underhållning och media. Bolaget grundades 1963 och idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden: Online Gaming, Game Development, Online Marketing, Gaming Technology och Restaurangcasino. Koncernens målsättning är att växa organiskt och genom strategiska förvärv av snabbväxande företag. Cherry sysselsätter cirka 1 400 personer och har cirka 9 250 aktieägare. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet. Mer information finns på www.cherry.se.

Prenumerera