Valberedning har utsetts i Cherry AB (publ)

Cherry AB (publ) – STO: CHER-B.ST – meddelar att ledamöterna inför Cherry AB:s årsstämma 2018 har utsetts.

Årsstämman 2017 i Cherry AB har antagit principer för utseende av valberedning. Cherry AB:s valberedning ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den 30 september varje år samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde.

Valberedningen 2018 består av följande ledamöter:

Jeremy Xuereb , utsedd av Prunus Avium Ltd
Pontus Lindvall , utsedd av Per Hamberg
Rolf Åkerlind , utsedd av Lars Kling
Morten Klein , styrelseordförande i Cherry AB

Tillsammans representerar de tre ägarrepresentanterna i valberedningen cirka 40 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt störste aktieägaren, såvida valberedningens ledamöter inte enas om annat. Styrelseledamot ska dock inte vara valberedningens ordförande . Bolagets styrelseordförande har valt att avstå sin rösträtt i valberedningen.

Årsstämman kommer att äga rum den 9 maj 2018 i Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det per post till Cherry AB, Att: Valberedningen, Stureplan 19, 111 45 Stockholm eller per e-post till ebba.ahlgren@cherry.se .

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carolina Haglund Strömlid, IR & Communications: 0708 807 173, carolina.stromlid@cherry.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 6 november 2017, klockan 11:00 CET .

Taggar:

Om oss

Cherry ska äga och utveckla snabbväxande och lönsamma företag inom spel och casino.

Prenumerera