The Chimney Pot och Nostromo går samman

The Chimney Pot har erbjudit delägarna i redigeringsföretaget Nostromo att bli del av företagsgruppen. Erbjudandet har nu accepterats och Nostromo blir ett helägt dotterbolag till The Chimney Pot. Nostromos ägare blir delägande partners i Chimney gruppen.

Bolagen har sedan flera år samarbetat på den svenska reklam- och långfilmsmarkanden. Båda bolagen är ledande aktörer inom sitt område och samgåendet kommer vidare att stärka erbjudandet samt ge kunderna högre servicenivå.

”Nostromo delar vår filosofi där kunderna står i fokus, där kulturen är lösningsorienterad och där alla har nära till skratt. Våra varumärken borgar för kvalité och service – säger Michal Kalinowski, VD för TCP. Nu kommer vi kunna erbjuda helhetslösningar där samma projektledare leder kunden från inspelningen, genom klippningen, eftereffekter till slutleverenas. Med detta blir vi unika i Norden.”

”Vi tror att kombinationen av att ha Nostromos mer seniora klippare tillsammans med The Chimney Pots mer juniora klippare på Broadcastavdelning innebär att The Chimney Pot blir en plantskola för Sveriges framtida talanger. Uppköpet innebär dock inte bara att några av Sveriges bästa klippare numera ingår i The Chimney Pot gruppen utan vi får även extra projektledningsresurser i och med koordinatorerna hos Nostromo” – säger Michal Kalinowski.

”Att ingå i Chimney är ett naturligt nästa steg i vår utveckling – säger Nostromos VD, Joakim Dahl. Förutom att ytterligare höja kundernas serviceupplevelse i Sverige kommer vi att kunna växa internationellt och erbjuda klipptjänster genom Chimneys bolag i Europa.”

För mer information kontakta:
- Michal Kalinowski, VD The Chimney Pot
- Joakim Dahl, VD Nostromo

Om bolagen

The Chimney Pot levererar digitala tjänster för spelfilm, reklamfilm, tv och musikvideo. Affärsidén går ut på att förverkliga kundernas idéer inom rörlig bild och tjänsterna omfattar alltifrån specialeffekter och redigering till rörlig grafisk design. Bolaget har över 200 anställda och verksamhet i 5 europeiska länder.

Nostromo erbjuder klippning av långfilm, trailers och reklamfilm. Bolaget har funnits sedan 1997 och har idag 8 anställda med kontor i Stockholm och Göteborg.

Vi på Chimney är storytellers som använder vår expertis inom film och kommunikation för att producera över 6000 filmer i över 60 olika länder varje år. Vårt tillvägagångssätt är nytt och unikt och täcker varje steg inom skapandeprocessen, från koncept till utveckling, produktion och post-produktion. Chimney grundades år 1995 i Stockholm och vår framgång bygger kring tron på att jobba med de mest talangfulla individerna i en miljö som föder kreativitet, innovation och glädje. 

Chimney, Skeppsbron 38, 111 30 Stockholm, Tel: 46 8 587 505 00, http://www.chimneygroup.com

Om oss

Chimney uses their film and communication expertise to produce over 6000 outputs for more than 60 countries every year. They specialize in a new and unique approach that covers each step of the crea¬tion process, from conception all the way through development, production, and world-class post-production. Founded in Stockholm in 1995, their success has come from a belief in working with the most talented within an environment that fosters creativity, innovation and joy. They constantly challenge themselves and their clients to engage the audience through innovation and creation across all media, including feature films, documentaries, music videos, TV commercials, internal communication, B2B and web-based film. They aim to be the world's best with every project.