ChromoGenics beviljas bidrag på 1,2 MSEK från Vinnova

ChromoGenics AB (publ) har fått beviljat ett bidrag på 1,2 MSEK från Vinnova för delfinansiering av ett innovationsprojekt för förbättrad prestanda för elektrokroma folier.

ChromoGenics har fått ett bidrag beviljat från Vinnova för delfinansiering av innovationsprojektet ”Förbättrad prestanda för elektrokroma folier” som kommer att ta ConverLight® till nästa steg. Projektet beräknas starta i juni 2018 och avslutas i december 2019.

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet med uppgift att bidra till hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. Detta görs främst genom att ge bidrag till innovationsprojekt och forskning som behövs för att utveckla nya lösningar. Vinnova satsar också långsiktigt på starka forsknings- och innovationsmiljöer.

Vinnovas motivering för beslutet till innovationsprojektet är:

- Projektet bygger på en innovation med stor potential, vidare är resonemanget kring framtida tillväxtpotentialen trovärdigt.

- Projektplanen är väl genomarbetad och beskriver ett tydligt fokuserat projekt med god genomförbarhet.

- Företagets resurser i form av tidigare erfarenheter, kompetens och utrustning ger goda förutsättningar att nå uppsatta mål.

”ChromoGenics dynamiska glas reglerar värme- och dagsljusinsläpp i lokaler, vilket ger bättre inomhuskomfort och energieffektivitet. Vi är stolta över innovationsbidraget som kommer att skapa möjligheter att öka takten av vår materialutveckling för att bredda och stärka vårt produkterbjudande. Nöjda hyresgäster är viktigt för alla fastighetsägare och vi är glada att våra dynamiska glas kan bidra till det, samtidigt som påverkan på miljön minskar genom lägre energiförbrukning,” säger Greger Gregard, CTO för ChromoGenics.

Kontakt:
Jerker Lundgren, VD 
Susanne Andersson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com
Certified Adviser: G&W Fondkommission

Om ChromoGenics
ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight® bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.  www.chromogenics.com 

Taggar:

Om oss

ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight® bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

Prenumerera

Media

Media