Styrelseledamot Poul Erik Schou-Pedersen lämnar styrelsen på egen begäran

ChromoGenics AB (publ) har accepterat Poul Erik Schou-Pedersens begäran om att lämna styrelsen. Poul Erik frånträdde styrelsen den 31 januari 2018.

Poul Erik Schou-Pedersen, som representerat New Energy Solutions II K/S – en av bolagets huvudägare, har meddelat styrelsen i ChromoGenics AB att han önskar lämna sitt uppdrag som styrelseledamot för att han går in i en operativ roll som CEO för ett danskt bolag och därmed inte längre har tid.

Styrelsen tackar Poul Erik för hans stora insats och engagemang för bolaget det senaste decenniet, kommenterar Anders Brännström, styrelseordförande i ChromoGenics AB.

Efter att Poul Erik Schou-Pedersen avgått består styrelsen av fem ledamöter. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av tre till sju ledamöter med högst tre suppleanter. Val av eventuell ersättare kommer att äga rum på nästkommande årsstämma.

För ytterligare information, kontakta

Thomas Almesjö, VD
Susanne Andersson, CFO & Kommunikationschef
+46 (0)18 430 04 30
info@chromogenics.com
Certified Adviser: G&W Fondkommission

Denna information är sådan information som ChromoGenics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 februari 2018 kl 08:30 CET.

Om ChromoGenics
ChromoGenics är ledande inom dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika elektrokroma teknologi, ConverLight®, ger ett hållbart solskydd med ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och har cirka 20 anställda. Bolaget härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.  www.chromogenics.com  

Taggar:

Om oss

ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight® bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar