Vinnova beviljar bidrag på 4 MSEK för projektet Smarta Multifunktionella Glas som leds av RISE

ChromoGenics AB (publ) kommer att vara delaktig i ett partnerskap för Smarta Multifunktionella Glas inom ett innovationsprojekt beviljat av Vinnova. Partnerskapet består av RISE Glas (koordinator), RISE Elektronik, RISE Acreo, ChromoGenics AB, Inwido Sverige AB, Hancap AB, Solibro Research AB, Vasakronan AB och Volvo Personvagnar AB. Total projektbudget är 8 MSEK och pågår från juli 2018 till juni 2020.

Möjligheterna att kombinera och styra funktioner i glas ska utforskas i projektet Smarta Multifunktionella Glas.

”Det finns idag en mängd tekniker som ger olika möjliga funktioner som är mer eller mindre mogna för kommersialisering. Vad händer när man kombinerar dem och hur kan man utnyttja dem på bästa sätt?” frågar sig Jerry Eriksson, forskare på RISE som leder projektet Smarta Multifunktionella Glas.

Projektet fokuserar på att ta fram en multifunktionell solskyddsprodukt som blir unik på marknaden och ligger väl i linje med samhällets långsiktiga mål för energibesparing och hållbara lösningar. I ett tvärvetenskapligt partnerskap utvecklas, testas och utvärderas här olika slags prototyper av multifunktionella glas och integrerade smarta elektronikstyrsystem. Slutprodukten ska kunna implementeras i byggnadsautomationssystem, lösningar för smarta hem eller fordon.

”Ett lyckat projekt möjliggör basen för ett helt nytt produktutbud som kan anpassas efter kundens behov och erbjuda unika lösningar som inte existerar på marknaden idag,” säger Jerry Eriksson.

Forskningsprojektet Smarta Multifunktionella Glas är finansierat av det strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem som är en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

”Vi är stolta över att vara en del av innovationsprojektet som kommer att skapa möjligheter att bredda funktionaliteten för smarta glas och bidra till ökat användande av våra dynamiska glas ConverLight®. Det finns många spännande funktioner som kan adderas till vår produkts grundläggande funktioner att förbättra inomhuskomfort och reducera energiförbrukningen i byggnader,” säger Greger Gregard, CTO på ChromoGenics.

Kontakt:
Jerker Lundgren, VD 
Susanne Andersson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com
Certified Adviser: G&W Fondkommission

Om ChromoGenics
ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight® bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.  www.chromogenics.com

Om RISE
RISE Research Institutes of Sweden är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 300 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.

För ytterligare information kontakta:
Jerry Eriksson, RISE Research Institutes of Sweden, jerry.eriksson@ri.se 

Taggar:

Om oss

ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight® bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar