ÄNDRAD PLATS FÖR ÅRSSTÄMMA I CIMCO MARINE AB (PUBL) – DEN HÄR VERSIONEN INNEHÅLLER EN RÄTTELSE

Det här pressmeddelandet är kompletterat med Certified Adviser samt företagsinformation om Cimco Marine AB (publ).

På grund av att antalet anmälda deltagare till årsstämman är större än förväntat kommer platsen för stämman att ändras enligt följande:

Plats för stämman: Best Western Plus Hus 57, Östergatan 57, 262 31 Ängelholm

Tid: den 19 april klockan 14:00

Anmälda deltagare kommer att informeras separat om förändringen.

För mer information kontakta: 

Cecilia Anderberg, CEO, Cimco Marine AB, +46 763-10 22 50, 
cecilia.anderberg@oxe-diesel.com

Andreas Blomdahl, Chairman of the Board of Cimco Marine AB, +46 706-28 01 30, 
andreas.blomdahl@oxe-diesel.com                  

Myron Mahendra, CFO, Cimco Marine AB, +46 763-47 59 82,
myron.mahendra@oxe-diesel.com

Lars Sjögrell, Head of Public Relations, Cimco Marine AB, +46 702 69 53 00, 
lars.sjogrell@perspective.se                                       

www.oxe-diesel.com          

Certified Adviser 

Västra Hamnen Corporate Finance AB is Certified Adviser for Cimco Marine AB.                                

Om Cimco Marine AB

Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimco Marines unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller, har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen. Under 2015 introducerade dessutom försvarsalliansen NATO ett direktiv, ”The Single Fuel Directive”, som stipulerar att alla motorer som används militärt eller för kustbevakning inom NATO måste vara dieseldrivna om sådana motorer finns tillgängliga som alternativ på marknaden. Orsaken till detta NATO-direktiv är bland annat att explosionsrisken med bensin är stor, medan den är obefintlig med diesel. Cimco Marine har sitt huvudkontor i Ängelholm där all produktutveckling sker. Allt monteringsarbete av Cimco Marines OXE Diesel utförs idag i Uddevalla av Uddevalla Finmekanik AB.

Om oss

Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimco Marines unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller, har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen. Under 2015 introducerade dessutom försvarsalliansen NATO ett direktiv, ”The Single Fuel Directive”, som stipulerar att alla motorer som används militärt eller för kustbevakning inom NATO måste vara dieseldrivna om sådana motorer finns tillgängliga som alternativ på marknaden. Orsaken till detta NATO-direktiv är bland annat att explosionsrisken med bensin är stor, medan den är obefintlig med diesel. Cimco Marine har sitt huvudkontor i Ängelholm där all produktutveckling sker. Allt monteringsarbete av Cimco Marines OXE Diesel utförs idag i Uddevalla av Uddevalla Finmekanik AB.

Prenumerera

Dokument & länkar