Cinnober avyttrar 60% av dotterbolaget Irisium till brittiska KRM22

Cinnober meddelar idag att man avyttrat 60% av dotterbolaget Irisium till det brittiska investmentbolaget KRM22, verksamt inom teknologi och mjukvara med fokus på riskhantering på kapitalmarknader. Det Londonbaserade Irisium är en leverantör av lösningar för marknadsövervakning, som hjälper sina kunder att upptäcka marknadsmissbruk och insamla bevis för dessa. Transaktionen innebär att:

  • KRM22 förvärvar 60% av aktiekapitalet i Irisium av Cinnober för 2,571 miljoner pund kontant; Cinnober kommer därmed fortsättningsvis att äga 40% av Irisium.
  • Ytterligare ersättning kan utgå om Irisium uppnår finansiella mål under 2019. Detta innebär att Cinnober har rätt att erhålla upp till 600.000 pund om Irisum redovisar 2,0 miljoner pund i årliga återkommande intäkter per den 30 juni 2019. Den potentiella ersättningen kan ske antingen genom kontant betalning eller aktier i KRM22.

För Cinnober innebär transaktionen en finansiell vinst, ett tillskott av positivt kassaflöde samt att den framtida kostnadsbasen minskas. 

”Detta samarbete överensstämmer med vår ambition när vi förvärvade Irisium. I KRM22 har vi hittat en strategisk partner för att påskynda tillväxten och konsolidera segmentet för marknadsövervakning,” säger Veronica Augustsson, vd för Cinnober Group. ”Vi har starkt förtroende för KRM22 efter ett mångårigt samarbete med bolagets grundare och ledande befattningshavare, vilka har stor erfarenhet och kunskap i att bygga lösningar inom SaaS (Software as a Service).”

KRM22 är ett London-baserat investmentbolag som investerar i utvalda teknikbolag med fokus på mjukvara inom riskhantering på de internationella finansmarknaderna. Bolaget noterades på Londonbörsens AIM-lista i april 2018 till noteringspriset 1 pund per aktie. I samband med noteringen investerade Cinnober 1,2 miljoner pund i 1,2 miljoner aktier i KRM22, representerande en ägarandel om strax över 9,7 procent.

I maj 2017 förvärvade Cinnober inkråmet i Ancoa Software, ett brittiskt bolag specialiserat på marknadsövervakning, som därefter omprofilerats till Irisium. Irisium har för närvarande 22 anställda och 13 kunder. Bolaget har en årlig återkommande intäktsbas på ca. 1,0 miljoner pund samt ett stort antal potentiella kunder. Cinnober kommer att fortsätta sälja Irisiums lösningar till sin ursprungliga målgrupp bestående av internationella börser och marknadsplatser. KRM22 kommer att fokusera på försäljning gentemot hedgefonder och aktörer inom derivathandeln samtidigt som Irisium fortsätter sina egna säljaktiviteter direkt gentemot övriga potentiella kunder på de internationella finansmarknaderna. 

Partnerskapet med KRM22 genomförs då Cinnober bedömer att detta förväntas accelerera Irisums tillväxt samt konsolidera marknaden för övervakning. Genom ägarandelen om 9,7% av KRM22 kommer Cinnober fortsatt få ta del av tillväxten i Irisium samtidigt som KRM22 jobbar för att konsolidera marknaden. 

Transaktionen bedöms påverka Cinnobers räkenskaper enligt nedanstående punkter – ytterligare detaljer kommer att redovisas i bolagets delårsrapport som släpps den 23 augusti, 2018.

  • Cinnober kommer att redovisa en vinst genom försäljningen av aktierna i dotterbolaget; denna vinst kommer att redovisas i finansnettot.
  • Cinnober konsoliderade tidigare Irisium i koncernräkenskaperna, då Irisium var ett helägt dotterbolag. Cinnober kommer nu istället att redovisa en tillgång bestående av andelar i intresseföretag. I enighet med svenska redovisningsprinciper kommer hänförlig goodwill skrivas av linjärt över fem år.
  • Irisiums resultat kommer redovisas i koncernen som en del av rörelseresultatet i posten Resultat från andelar i intresseföretag. 

Kontaktpersoner:
Fredrik Backlund                                   
Head of Corporate Communications
Cinnober Financial Technology AB            
073 403 12 39                           
fredrik.backlund@cinnober.com

Om Cinnober Financial Technology 
Cinnober utvecklar affärskritiska systemlösningar för börshandel, riskhantering och andra finansiella tjänster. Målgruppen består främst av internationella börser, clearinghus, banker och mäklarhus. Bolagets leveranser baseras främst på den egenutvecklade plattformen TRADExpress och möter extrema krav gällande transaktionsvolymer, snabbhet och flexibilitet.

Produktportföljen täcker alla väsentliga behov inom den så kallade finansiella transaktionskedjan: prisbildning, ordermatchning, marknadsdata, indexberäkningar, clearing, riskhantering och marknadsövervakning. Bland Cinnobers kunder finns aktörer som Asia Pacific Exchange, Australian Securities Exchange, B3, Dubai Gold & Commodities Exchange, Euronext, Japan Exchange Group, Johannesburg Stock Exchange, London Metal Exchange, LME Clear och Stock Exchange of Thailand. 

Cinnober breddar nu sin målgrupp genom att etablera dotterbolag med specialiserade, mycket konkurrenskraftiga erbjudanden. I dagsläget har tre dotterbolag etablerats med fokusområdena rapportering, client clearing och marknadsövervakning. 

Cinnober är listat på First North i Stockholm, med Avanza som Certified Advisor. För ytterligare information, se www.cinnober.com  

Denna information är sådan information som Cinnober Financial Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juni 2018 kl. 08:00 CEST.

Taggar:

Om oss

Cinnober Financial Technology är en oberoende, världsledande leverantör av finansiell teknologi. Bolaget, som är svenskt och bildades 1998, har kontor i Stockholm, Umeå och London. Cinnober utvecklar affärskritiska systemlösningar för börshandel, riskhantering och andra finansiella tjänster. Målgruppen består främst av internationella börser, clearinghus, banker och mäklarhus. Bolagets leveranser baseras främst på den egenutvecklade plattformen TRADExpress™ och möter extrema krav gällande transaktionsvolymer, snabbhet och flexibilitet. Produktportföljen täcker alla väsentliga behov inom den så kallade finansiella transaktionskedjan: prisbildning, ordermatchning, marknadsdata, indexberäkningar, clearing, riskhantering och marknadsövervakning. Bland Cinnobers kunder finns aktörer som Asia Pacific Exchange, Australian Securities Exchange, B3, Dubai Gold & Commodities Exchange, Euronext, Japan Exchange Group, Johannesburg Stock Exchange, London Metal Exchange, LME Clear och Stock Exchange of Thailand. Cinnober är listat på First North i Stockholm, med FNCA som Certified Advisor. För ytterligare information, group.cinnober.com.

Prenumerera

Dokument & länkar