Cinnober genomför aktiesplit (3:1)

Cinnober genomför en uppdelning av aktier i enlighet med beslut taget på årsstämman den 16 maj 2017. Uppdelningen innebär att varje befintlig aktie delas upp i tre aktier av samma slag (3:1). Efter uppdelningen kommer antalet aktier i bolaget att uppgå till 22 431 105, vardera med ett kvotvärde om 0,33 kronor.

Med anledning av uppdelningen kommer Cinnobers aktie att byta ISIN-kod till SE0010023556. Första dag för handel med ny ISIN-kod är den 16 juni 2017.

Uppdelningen sker automatiskt via Euroclear och aktieägare behöver inte själva vidta några åtgärder.

Med stöd av bolagsstämmans bemyndigande har styrelsen nu fastställt datum för genomförandet av uppdelningen enligt följande:

  • Avstämningsdag för uppdelning av aktier är den 19 juni 2017.
  • Sista dag för handel i aktien före uppdelning av aktier är den 15 juni 2017.
  • Första dag för handel med uppdelade aktier och ny ISIN-kod är den 16 juni 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Veronica Augustsson
Vd
Cinnober Financial Technology AB
08-503 047 00
veronica.augustsson@cinnober.com

Fredrik Backlund
Kommunikationschef
Cinnober Financial Technology AB
073-403 12 39
fredrik.backlund@cinnober.com

Om Cinnober Financial Technology
Cinnober utvecklar affärskritiska systemlösningar för börshandel, riskhantering och andra finansiella tjänster. Målgruppen består främst av internationella börser, clearinghus, banker och mäklarhus. Bland Cinnobers kunder finns aktörer som Australian Securities Exchange, B3 (f.d. BM&FBOVESPA), Dubai Gold & Commodities Exchange, Euronext, Japan Exchange Group, Johannesburg Stock Exchange, London Metal Exchange, LME Clear och Stock Exchange of Thailand. Cinnober är listat på First North i Stockholm, med Avanza som Certified Advisor. För ytterligare information om Cinnober och bolagets verksamhet, se www.cinnober.com

Taggar:

Om oss

Cinnober Financial Technology är en oberoende, världsledande leverantör av finansiell teknologi. Bolaget, som är svenskt och bildades 1998, har kontor i Stockholm och Umeå. Cinnober utvecklar affärskritiska systemlösningar för börshandel, riskhantering och andra finansiella tjänster och målgruppen består främst av internationella börser, clearinghus, banker och mäklarhus. Bolagets leveranser baseras på den egenutvecklade plattformen TRADExpress™ och möter extrema krav gällande transaktionsvolymer, snabbhet och flexibilitet. Produktportföljen täcker alla väsentliga behov inom den så kallade finansiella transaktionskedjan: prisbildning, ordermatchning, marknadsdata, indexberäkningar, clearing, riskhantering och marknadsövervakning. Kundlistan består av stora globala aktörer med extrema krav på pålitlighet och prestanda och innehåller namn som ASX, B3, Deutsche Börse, Dubai Gold & Commodities Exchange, Eurex, Johannesburg Stock Exchange, London Metal Exchange, LME Clear, ICE Liffe och Stock Exchange of Thailand. Cinnober är noterat på First North i Stockholm, med Avanza som Certified Advisor.För ytterligare information, www.cinnober.com

Prenumerera

Dokument & länkar